styringssystem kvalitetssystem ledelsessystem SIMPLI Manage

System for ledelse, styring og kvalitet i ett!

SIMPLI Manage gir din virksomhet et komplett styringssystem for kvalitet, HMS, miljø og andre standarder. Systemet er utviklet på SharePoint og fungerer sømløst med Microsoft Office-pakken.

SIMPLI Manage gjør det enkelt for deg som leder å bygge opp et velfungerende system for ledelse, styring og kvalitet – ett system for én ledelse.

Vårt styringssystem er videreutviklet sammen med våre kunder over mange år og har et grafisk grensesnitt med fokus på at det skal være enkelt, brukervennlig og nyttig. Det er derfor fleksibelt for bruk i ulike bransjer og organisasjoner.

Vi oppdaterer også systemene våre når det kommer nye standarder og oppdatert lovgivning. I 2018 er GDPR et viktig fokusområde for mange, og vårt system har funksjoner som legger til rette for å ivareta krav fra både ny personlovgivning i GDPR og informasjonssikkerhet etter ISO 27001.

God brukervennlighet er sikret i systemet ved at alle funksjoner i ledelsessystemet er bygget opp rundt et grafisk og klikkbart prosesskart.

SIMPLIs styringssystem legger til rette for å oppfylle alle krav i ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, Miljøfyrtårn, ISO 45001 og Norsk HMS-lovgivning.

Hva inneholder SIMPLI Manage?

GDPR i styringssystemet

SIMPLI tilbyr en komplett løsning som sikrer at din virksomhet overholder personvernkravene som ligger i GDPR. Systemet vet hva som kreves og spør etter informasjonen dere er pålagt å ha oversikt over. Du kan lese mer om SIMPLI GDPR her.

Funksjoner i SIMPLI Manage

Prosesskartet er som tidligere nevnt kjernen i SIMPLI Manage. Her finner alle ansatte sine prosesser med tilhørende dokumenter, maler, risikoer, mål, lenker og aktiviteter. I prosesskartet har du mulighet til å legge inn prosessen som både tekst, bilde, video osv.

Dokumentstyring i verktøyet gjør at styrende dokumenter kan gjennomgå en fast prosess basert på satte kriterier. Basert på deres mal opprettes dokumenter, de sendes på høring, til godkjenning og eventuelt verifisering. Ferdig godkjente dokumenter publiseres direkte i prosesskartet – enten som Word eller PDF-fil.

Risikohåndtering i verktøyet gjør at kan arbeide systematisk med risikoreduserende tiltak for å ganske enkelt redusere deres risiko. Selskapets risiko synliggjøres i en standard matrise.

Versjonskontroll. Alle områder i SIMPLI Manage er omfattet av vår versjonskontroll, som gjør at du enkelt kan se endringer utført i alt fra et enkelt risikoelement til dokumenter. Med denne funksjonen er det enkelt å gjenopprette gamle dokumenter.

Ønsker du å vite mer? Book en demo!