styringssystem kvalitetssystem ledelsessystem SIMPLI Manage hms kvalitet informasjonssikkerhet 9001 14001 27001 45001 22000

System for ledelse, styring og kvalitet i ett!

SIMPLI Manage gir din virksomhet et komplett styringssystem for kvalitet, HMS, miljø, matsikkerhet og andre standarder.

SIMPLI Manage gjør det enkelt for deg som leder å bygge opp et velfungerende system for ledelse, styring og kvalitet – ett system for én ledelse.

Vårt styringssystem er videreutviklet sammen med våre kunder over mange år og har et grafisk grensesnitt med fokus på at det skal være enkelt, brukervennlig og nyttig. Det er derfor fleksibelt for bruk i ulike bransjer og organisasjoner.

God brukervennlighet er sikret i systemet ved at alle funksjoner i ledelsessystemet er bygget opp rundt et grafisk og klikkbart prosesskart.

Ett system for alle standarder

SIMPLIs styringssystem legger til rette for å oppfylle alle krav i ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 22000 og Norsk HMS-lovgivning.

I den siste tiden har GDPR vært et viktig fokusområde for mange av kundene våre, og vårt system har funksjoner som legger til rette for å ivareta krav fra personlovgivning i GDPR og informasjonssikkerhet etter ISO 27001.

Vi oppdaterer systemene våre kontinuerlig når det kommer endringer i standarder og oppdatert lovgivning.

Hva inneholder SIMPLI Manage?

Funksjoner i SIMPLI Manage

Prosesskartet er kjernen i SIMPLI Manage. Her finner alle ansatte sine prosesser med tilhørende dokumenter, maler, risikoer, mål, lenker og aktiviteter. På flere områder kan du i tillegg til tekst også legge inn informasjon som bilde og video.

Dokumentstyring i verktøyet gjør at styrende dokumenter kan gjennomgå en fast prosess basert på satte kriterier. Basert på deres mal opprettes dokumenter, sendes på høring og godkjenning. Ferdig godkjente dokumenter publiseres direkte i prosesskartet – enten som Word eller PDF-fil.

Risikohåndtering i verktøyet gjør at kan arbeide systematisk med risikoreduserende tiltak for å ganske enkelt redusere deres risiko. Selskapets risiko synliggjøres i en standard matrise.

Versjonskontroll. Alle områder i SIMPLI Manage er omfattet av vår versjonskontroll, som gjør at du enkelt kan se endringer utført i alt fra et enkelt risikoelement til dokumenter. Med denne funksjonen er det enkelt å gjenopprette gamle dokumenter.

Systemet er utviklet på SharePoint og fungerer sømløst med Microsoft Office-pakken.

Ønsker du å vite mer? Book en demo!