SIMPLI Risk Management

Med SIMPLI Risk Management jobber du effektivt med alle typer risikoer. Modulen gir deg et godt verktøy å jobbe i og en lett tilgjengelig lesing av utviklingen av risikovurderingene.

Risikomodul på Office 365SIMPLI har utviklet et risikoverktøy som både er oversiktlig for den enkelte ansatte – samtidig som det er et godt verktøy for å få risikoversikten for hele virksomheten.

I systemet finner du funksjoner for å definere risikoer i oversiktlige risikogrupper. For hver risikovurdering kan du blant annet definere hvilke kategorier som skal vurderes og når neste risikovurdering er planlagt.

Du kan også opprette tiltak etter en risikovurdering og se en trendgraf som viser vurderinger og effekt av gjennomførte tiltak.

Risiko Office 365 risikomodul risk management SIMPLI risikomatrise
Et klikk i risikomatrisen henter frem en graf som viser risikoutvikling og effekt av tiltak. (Klikk på bildet for å se en større visning.)

Risiko etter ISO 31000

SIMPLI Risk Management er den del av vårt ledelsessystem SIMPLI Manage, men risikomodulen vår fungerer også som et selvstendig verktøy. For å kunne jobbe med risiko etter ISO 31000 anbefaler vi å bruke vårt fullstendige lededelsessystem ettersom ISO 31000 bygger sine prinsipper for risikostyring på de ulike ledelsesstandardene.