SIMPLI APP Ved hjelp av SIMPLI APP kan ansatte registrere inn hendelser, avvik og forbedringsforslag når de er utenfor kontoret. Meldingen blir sendt direkte inn i systemet – til korrekt saksbehandler.

Registrering av avvik, hendelser og sjekklister i app

Ved hjelp av SIMPLI App kan ansatte registrere inn hendelser, avvik og forbedringsforslag når de er utenfor kontoret. Meldingen blir sendt direkte inn i systemet – til korrekt saksbehandler.

SIMPLI App kan også benyttes til enkle sjekklister, for eksempel for utført arbeid eller til å dokumentere direkte inn i systemet under en vernerunde. All data som legges inn i applikasjonen kan hentes ut, både som listevisning i systemet og i Excel der det ønskes.

Muligheter i SIMPLI App

  • Meldingene kan tagges med GPS-lokasjon
  • Du kan legge inn data selv om du er offline
  • Du kan legge ved bilde i meldingen

Applikasjonen kjøres fra mobile enheter for å rapportere hendelser og avvik inn i SIMPLI Better, vårt system for avvik og forbedring.

Appen er meget fleksibel og kan settes opp til å legge inn data i alle områder av våre systemer. Med et enkelt kurs fra oss, kan dere også bygge de skjemaene og sjekklistene dere selv ønsker. Har dere behov for mange ulike skjemaer tilgjengelig i applikasjonen kan dere også filtrere skjemaene på roller. På denne måten sikres den enkelte ansatte et oversiktlig og brukervennlig arbeidsverktøy.

Tilgjengelig på iOS og Android

SIMPLI App er tilgjengelig på Google Play og i App Store og kan installeres på alle mobile enheter som kjører på Android eller iOS.

Dersom du vil vite mer om hvordan din virksomhet kan bruke SIMPLI App, hører vi gjerne fra deg. Send oss en e-post!

 

SIMPLI App i bruk

Våre kunder bruker applikasjonen som et tillegg for tilgjengelighet i forbedringsarbeidet. En forenklet prosess for innrapportering kan gi et økt antall innmeldte saker. Med et økt antall hendelser meldt inn, kan også din virksomhet basere deres avgjørelser på et enda mer solid og korrekt datagrunnlag.

SIMPLI App kan også føre til at dine medarbeidere kan jobbe mer effektivt. Eksempelvis kan rapportering av en vernerunde bli startet på farten i applikasjonen. Videre kan den ansatte jobbe med den samme rapporten videre på PC dersom hun ønsker eller har behov for det. Det er det samme skjemaet og samme data som er tilgjengelig begge steder.

Rask innmelding