prosjektstyring SIMPLI Project

Prosjektstyring og kvalitetssystem i ett

SIMPLI Project er arbeidsområder for prosjekter eller enheter, som også ivaretar styringsbehovene for kvalitet, miljø og HMS.

Det finnes mange verktøy for prosjektstyring, men få eller ingen andre kombinerer dette med kvalitetsstyring. Det gjør SIMPLI Project.

SIMPLI Project lar deg opprette egne områder for prosjektstyring der alle prosesser med tilhørende dokumenter fra styringssystemet er tilgjengelig. Det kan brukes til byggeprosjekter, produksjon av dokumenter, utvikling av programvare, produktproduksjon, styring av butikker i kjeder og mye annet.

I SIMPLI Project har du i praksis tilgang til prosesskartet fra SIMPLI Manage med tilhørende dokumentasjon, men med lokale ressurser som risikoer, krav, sjekklister og oppgaver. I tillegg kan du bygge opp prosjekttyper og maler med lokale ressurser, slik at opprettelsen av nye prosjektrom går raskt og effektivt. Det gjør det enkelt å opprette et nytt prosjekt når du har behov for det.

SIMPLI Project er en tilleggsmodul til SIMPLI Manage.

Funksjoner i SIMPLI Project

 • Grafisk prosesskart nedarvet fra hovedsystemet med tilhørende prosessbeskrivelse, styrende dokumenter, maler og aktiviteter
 • Avvik- og hendelseshåndtering for prosjektet lokalt med mulighet for innrapportering fra egen app
 • Prosjektrelatert risikostyring for kvalitet, miljø og HMS
 • Oppfølging prosjektrelaterte lover og krav
 • Sjekklister med rettighetsstyrt avkrysning
 • Oppgavelister og Gantt-diagram for visning av fremdrift – som du kan synkronisere med Outlook og MS Project
 • Rollefiltrering – filtrerer ut all informasjon som er relevant for en valgt rolle eller stilling
 • Dokumentplan med sjekklister og sidemannskontroll for dokumentproduksjon
 • «Min side» som gir bruker oversikt over all informasjon vedkommende eier i prosjektet
 • Prosjektoversikt – en rollup med indikatorer for alle prosjekter for ledelsen
 • Prosjekt-typer og maler
 • Du kan gi tilgang til eksterne brukere. Dette avhenger av hvor du ønsker å kjøre systemet
 • Styring og deling av lokal prosjektdokumentasjon – Oppsett av egen dokumentstruktur for deling av både dokumenter og kommunikasjon i prosjektet. Alt på ett sted.

 

Vil du vite mer?