System for klimaregnskap og miljøregnskap SIMPLI Facts

System med en komplett funksjonalitet for enkelt og oversiktlig miljø- og klimaregnskap.

Systemet er fleksibelt og kan enkelt tilpasses din organisasjons størrelse og behov.

Miljø- og klimaregnskapet etableres ved først å dokumentere organisasjon og relevante målepunkt, aktiviteter og tilhørende parametere for forbruksdata og utslipp eller påvirkning. Utslipp, påvirkning og sammensatte indikatorer blir beregnet ved bruk av beregningsformler og utslippsfaktorer.

SIMPLI Facts har solid funksjonalitet for planlegging av målinger gjennom året. Den ansvarlige i din virksomhet mottar påminnelser per e-post – direkte generert fra SIMPLI Facts.

Standarder i SIMPLI Facts

Systemet genererer en klimarapport som er bygget opp i henhold til kravene i ISO 14064, og har en kraftfull rapportgenerator. I systemet ligger også mulighet for eksport eller analyse til Excel.
SIMPLI Facts og klimarapportene følger veiledningen i ISO 14031 (miljøprestasjon), ISO 14033 (Guide kvantitative miljødata) og krav i ISO 14064 (klimaregnskap), samt GHG-protokollen. Systemet kan også understøtte rapportering for EMAS, Miljøfyrtårn, GRI/CSR o.l.

Teknisk

SIMPLI Facts kan brukes alene eller i sammen med våre andre systemer SIMPLI Manage, SIMPLI Better og SIMPLI Project.

Å bygge opp et godt klimaregnskap krever fagkunnskap og erfaring. Dersom din virksomhet har behov for praktisk veiledning i oppbyggingen av deres klimaregnskap, har vi rådgivere med lang erfaring som kan bistå.