avvik forbedring forbedringssystem avviksystem kontinuerlig forbedring

Brukervennlig avvikssystem

SIMPLI Better sikrer din virksomhet god oversikt i et brukervennlig system for avvik og forbedring.

SIMPLI Better gir dine ansatte en enkel måte å melde inn alle typer avvik, nesten-hendelser og forbedringsforslag. Verktøyet leder automatisk de innmeldte sakene gjennom bestemte løp etter hvordan de blir kategorisert – med tilhørende varslinger og aggregeringer.

Skjemaene er laget på en slik måte at mottaker av saken, saksbehandleren, også opplever systemet brukervennlig og arbeidet med saken videre som oversiktlig.

  • Strukturert og oversiktlig saksbehandling med skjema som er dynamisk og svarer etter hvilke kategorier saksbehandler markerer som nødvendig
  • Saksbehandler oppretter enkelt tiltak direkte fra saken – tiltakene kan ha ulike tidsfrister og ulike ansvarlige
  • Du kan også planlegge etterkontroll av saken gjennom saksbehandlingen
  • Enkelt å bytte saksbehandler

Systemet sender automatisk ut varslinger på e-post til de som får en oppgave fra en sak. Blir en sak oversett går det et automatisk varsel til overordnet.

Knytter sammen avvik, tiltak og verifiseringer

Til et avvik som er innrapportert, kan saksbehandler opprette et eller flere tiltak som igjen kan settes til ønskede ansvarlige.

Når et avvik er behandlet kan man også legge til en etterkontroll. Det betyr at den ansvarlige får en påminnelse på en bestemt dato for å verifisere eller evaluere om det som ble gjort for å lukke saken har fungert etter hensikt.

Rapporter gir gode beslutningsgrunnlag

SIMPLI Better kommer med flere verktøy for å hente ut både tekstbaserte og visuelle rapporter. Disse kan tilpasses som faste menyer og benyttes av alle.

SIMPLI Better er et ferdig system som er klar til bruk. Samtidig kan systemet tilpasses deres virksomhet i stor grad. Dersom dere ønsker å gjøre justeringer for å tilpasse dette oppsettet, hjelper vi dere gjerne med dette.

Avvikssystem med gode integrasjoner mot Excel

Ettersom vårt avvikssystem er bygget på SharePoint, er det også godt integrert med Microsoft Excel. Dette gjør at du kan lage egne Excel-ark som er automatisk oppdatert med ny informasjon fra databasen – og som dermed alltid presenterer oppdaterte skjema og grafer. Med forhåndsdefinerte grafer og oversikter, kan din virksomhets ledelse avdekke både trender og problemområder med kun ett tastetrykk.

Du kan også bruke data direkte fra SIMPLI Better i Power BI.

Book en demo nå!

App for direkte rapportering

SIMPLI tilbyr også en mobilapplikasjon, SIMPLI APP, som brukes til å rapportere inn hendelser, forslag og avvik direkte inn i SIMPLI Better. Applikasjonen kan installeres på alle mobile enheter som kjører på Android og iOS.

Under kan du se en kort demonstrasjon av hvordan applikasjonen brukes. Du kan også lese mer om SIMPLI APP her.