Avvikshåndtering Avvikssystem Forbedring SIMPLI Better

System for håndtering av avvik og forbedring

SIMPLI Better sikrer din virksomhet en oversiktlig saksbehandling i et oversiktlig avvikssystem.

Dette verktøyet leder enkelt alle innmeldte saker gjennom bestemte løp etter hvordan de blir kategorisert – med tilhørende varslinger og aggregeringer.

Skjemaene endres dynamisk ut fra saksbehandlerens valg med brukervennlige arkfaner. Dette øker brukervennligheten vesentlig og gjør saksbehandlingen strukturert og oversiktlig.

Knytter sammen avvik, tiltak og verifiseringer

Til et avvik som er innrapportert, kan saksbehandler opprette et eller flere tiltak som igjen kan settes til ønskede ansvarlige. Når et avvik så er behandlet, kan man legge til en verifisering. Det betyr at den ansvarlige får en påminnelse på en bestemt dato for å verifisere eller evaluere om det som ble gjort for å lukke saken har fungert etter hensikt.

Gode integrasjoner mot Excel

Ettersom SIMPLI Better er bygget i SharePoint, er det også godt integrert med Microsoft Excel. Denne kraftige muligheten gjør at du kan lage egne Excel-ark som er automatisk oppdatert med ny informasjon fra databasen – og som dermed alltid presenterer oppdaterte skjema og grafer. Med forhåndsdefinerte grafer og oversikter, kan din virksomhets ledelse avdekke både trender og problemområder med kun ett tastetrykk.

Rapporter

SIMPLI Better kommer med flere verktøy for å hente ut både tekstbaserte og visuelle rapporter. Disse kan tilpasses som faste menyer og benyttes av alle.

SIMPLI Better er forhåndsdefinert etter slik de aller fleste virksomheter kjører et avvikssystem eller et forbedringssystem. Dersom din virksomhet ønsker å gjøre justeringer for å tilpasse dette oppsettet, kan vi enkelt hjelpe dere med dette.

Book en demo!

Dersom du ønsker å få presentert en live demo av vårt system for avvikshåndtering, hører vi gjerne fra deg. Book en demo!


App for direkte rapportering

SIMPLI tilbyr også en mobilapplikasjon, SIMPLI APP, som brukes til å rapportere inn hendelser, forslag og avvik direkte inn i SIMPLI Better. Applikasjonen kan installeres på alle mobile enheter som kjører på Android og iOS.

Under kan du se en kort demonstrasjon av hvordan applikasjonen brukes. Du kan også lese mer om SIMPLI APP her.