Hjem / Programvare / Anonym eller ekstern varsling SIMPLI Varsling

Anonym eller ekstern varsling
– SIMPLI Varsling

Ønsker din virksomhet en mulighet for å kunne melde inn saker anonymt? SIMPLI Varsling gir dere denne muligheten.

Innmeldingsskjemaet kan gjøres tilgjengelig fra avvikssystemet SIMPLI Better, eller legges tilgjengelig som en lenke på deres nettside, intranett eller annet.

Du kan også velge å bruke SIMPLI Varsling som en meldeløsning for eksterne innmeldere.

Hvem som skal motta meldingene blir definert ved oppsett. Da legges de aktuelle mottakerne til en gruppe som får tilgang til de innmeldte sakene.

Innmelder har også mulighet til å fylle inn navn og kontaktinformasjon i innmeldingen dersom personen ønsker det.

Anonym innmelding avvikssystem. Ekstern innmelding
Eksempel hvor skjemaet for anonym innmelding er lagt tilgjengelig på samme område som meldeskjemaene for hendelse, tilløp til hendelse og forbedringsforslag.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om denne modulen.