Software

Ett ledelsessystem – fleksibelt, for alle bransjer

Fleksibelt styringssystem - software - ledelsessystem - kvalitetsssystem

Vi leverer portalløsninger bygget på Microsofts SharePoint-plattform. Verktøyene er fleksible og passer alle bransjer.

SIMPLIs portaler dekker alle kravområder i ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 og ISO 45001/OHSAS 18001. I tillegg har vi erfaring med å integrere andre styringsbehov, interne krav eller andre standarder.


SIMPLI Manage er selve basen i styringssystemet. Her kan du jobbe med styring av risiko og krav, ansvar og kompetanse, mål og prestasjon og ha oppfølging av leverandør og kunder. I verktøyet finner du også et solid verktøy for en god kontroll på dokumentarbeidet. Les mer… 

 


Forbedrings- og avvikssystem med stor fleksibilitet. Her jobber du effektivt med forbedringsarbeidet. Her meldes avvik, forbedringsforslag, hendelser og tilløp til hendelser. Du holder enkelt oversikt over alle saker ved hjelp av gode analyser, grafing av data og gode integrasjoner. Les mer…

 


SIMPLI Project lar deg jobbe med prosjektstyring med egne prosjektrom koplet i styringssystemet. Her kan du jobbe med kvalitetsstyring og avvik i prosjekter, og du finner egne arkiv og maler for prosjektene. Les mer…

 

SIMPLI_FACTS_logo
SIMPLI Facts er vårt klima og miljø-regnskapssystem.