Hjem / Aktuelt / – SIMPLI samler og forenkler

– SIMPLI samler og forenkler

Røde Kors Sentrene har en kompleks drift, og må ha oversikt over alt fra Internkontroll Mat, til brann- og elsikkerhet, HMS, kvalitet, GDPR og innkjøp. SIMPLI samler arbeidet med alt dette i ett system.

Tom W Madsen Røde Kors Sentrene web
Tom W. Madsen er daglig leder i Røde Kors Sentrene.

Røde Kors sentrene bruker modulene for styring SIMPLI Manage, avvikshåndtering SIMPLI Better, mobil innmelding SIMPLI App og SIMPLI GDPR Management. Virksomheten har vært kunde av SIMPLI siden 2018.

I Røde Kors Sentrene er kundene alt fra barn og unge, sårbare grupper, voksne med utfordringer og bedriftsbesøkende.

– Vi har også senter på tre forskjellige geografiske steder, og vi har tidligere hatt mye informasjon på papir. Det at vi nå får samlet og oppdatert våre prosedyrer i ett system betyr mye for vår arbeidshverdag. Jeg synes verktøyet fra SIMPLI er veldig bra, her får vi oversikt over hva vi skal gjøre og hvordan de ulike oppgavene skal gjennomføres, sier daglig leder Tom W. Madsen.

Digitalisering av sjekklister

I tillegg til å tilgjengeliggjøre sine prosedyrer, har også virksomheten digitalisert sine sjekklister med SIMPLI App.

– Vi jobber med flere sjekklister for både brann- og elsikkerhet og matsikkerhet, og dette er veldig enkelt for de ansatte å håndtere i appen. Denne måten å jobbe på har også gjort oss flinkere til å melde inn små og mellomstore avvik og følge opp disse.

Det er enklere å bli sett på som en troverdig aktør med et system med digitale prosedyrer og til å avdekke og håndtere avvik med mer.

– Når for eksempel myndighetene kommer på tilsyn, kan vi enkelt vise frem systemet og hvordan vi registrerer avvik i dette, sier Tom W. Madsen.

Tilpasset system

En av hovedgrunnene til at Røde Kors Sentrene valgte SIMPLI er at SIMPLI kunne tilby et system som kan tilpasses etter ulike behov.

– Vi har hatt andre systemer som har vært ferdige fra leverandør, men i disse er alltid moduler og innhold som ikke er tilpasset vår drift, og de ansatte brukte mye tid på å finne frem til riktig informasjon.

Med SIMPLI opplever Tom W. Madsen et mer effektivt system ved at virksomheten får forenklet og samlet arbeidet – etter den måten de faktisk jobber på.