Våre kurs kombinerer fag og system

SIMPLI har god fagkompetanse innen miljø, kvalitet, HMS, informasjonssikkerhet og matsikkerhet.

Faglige kurs skreddersys i samarbeid med kunden, mens kurs på systemet vårt tilbys i ferdiglagde kurspakker tilpasset deres valgte moduler. Systemkursene holdes som regel helt i oppstarten når deres starter opp med SIMPLI, men vi kan også tilby kursene for nyansatte dersom det er behov for dette.

SIMPLI Manage

  • Kurs 1: Prosesskartlegging og dokumenthåndtering
  • Kurs 2: Risikostyring, målstyring, lovkrav og etterlevelse og andre tilhørende fagområder

SIMPLI Better – Implementering av avvikssystem

  • Melderkurs
  • Saksbehandlerkurs

SIMPLI Facts – Implementering av klimaregnskap

  • Indikatorvalg, strukturering/oppsett av miljøregnskap, kvalitetssikring, rapportering

Rene fagkurs

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 45001