Kurs

SIMPLI har god fagkompetanse innen miljø, kvalitet og HMS. Rene faglige kurs skreddersys i samarbeid med kunden. Hver portal har ferdiglagde kurspakker. Disse holdes vanligvis når portalene innføres hos kunden.

SIMPLI Manage – Implementering av en eller flere av systemene: kvalitet / miljø / HMSKurs

  • Kurs 1: Prosesskartlegging og dokumenthåndtering
  • Kurs 2: Risikostyring, målstyring, lovkrav og etterlevelse og andre tilhørende fagområder

SIMPLI Better – Implementering av avvikssystem

  • Melderkurs
  • Saksbehandlerkurs

SIMPLI Facts – Implementering av klimaregnskap

  • Indikatorvalg, strukturering/oppsett av miljøregnskap, kvalitetssikring, rapportering

SharePoint

  • Grunnleggende oppsett og administrasjon av SharePoint i tilknytning til portalene vi leverer.

Rene fagkurs

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001