ISO 27001 Med SIMPLI kan du du integrere ISO 27001 i ditt styringssystem som også håndterer ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/HMS og andre ISO-lignende standarder.

ISO 27001 Informasjonssikkerhet

SIMPLI Manage og Better er laget for å integrere ISO standarder i ett og samme system. For å møte de spesifikke kravene i ISO 27001 har vi laget funksjonalitet for å håndtere de viktige kravene innen håndtering av aktiva og risiko.

Med SIMPLI kan du du integrere ISO 27001 i ditt styringssystem som også håndterer ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/HMS og andre ISO-lignende standarder. Din virksomhet behøver ikke bygge komplekse systemer rundt hver standard dere etterlever. Integrér standardene i ett og samme system med SIMPLI. Dere sparer tid og kostnader og ikke minst – dere får en mer effektiv organisasjon.

De aller fleste som implementerer ISO 27001 oppdager mange svakheter i systemene sine og gjør tilsvarende forbedringer. ISO 27001 sikrer at informasjonen dere forvalter ikke ender i gale hender, men er tilgjengelig for de rette personene til rett tid.


Vi i SIMPLI hjelper dere med system og implementering.