ISO 27001 Med SIMPLI kan du du integrere ISO 27001 i ditt styringssystem som også håndterer ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/HMS og andre ISO-lignende standarder.

ISO 27001 Informasjonssikkerhet

SIMPLI Manage og Better er laget for å integrere ISO standarder i ett og samme system. For å møte de spesifikke kravene i standarden for informasjonssikkerhet har vi laget funksjonalitet for å håndtere de viktige kravene innen håndtering av aktiva og risiko.

Med SIMPLI kan du du integrere ISO 27001 i ditt styringssystem som også håndterer ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/HMS og andre ISO-lignende standarder. Din virksomhet behøver ikke bygge komplekse systemer rundt hver standard dere etterlever. Integrér standardene i ett og samme system med SIMPLI.

Dere sparer tid og kostnader og ikke minst – dere får en mer effektiv organisasjon.

De aller fleste som implementerer ISO 27001 oppdager mange svakheter i systemene sine og gjør tilsvarende forbedringer. ISO 27001 sikrer at informasjonen dere forvalter ikke ender i feile hender, men er tilgjengelig for de rette personene til rett tid.

Utvidet funksjonalitet innen risikovurdering

De ulike standardene innen ledelse har en rekke felles krav. Disse presenteres i et fullstendig bilde for brukeren i SIMPLI. Likevel finnes det noen krav innen informasjonssikkerhet som krever ytterligere funksjonalitet.

I risikodelen av SIMPLI Manage har vi lagt til rapportene som ISO etterspør.

  • Anvendelighetserklæring
  • Sikringstiltak som ikke implementert
  • Risiko handlingsplan
  • Risikooversikt

I tillegg ligger sikringstiltakene fra standarden inne tilknyttet risiko og risiko innen informasjonssikkerhet har sin egen konsekvensakse. Du kan også knytte aktive til dine risikovurderinger.

Hjelp til å nå en effektiv sertifisering?

SIMPLI kan stille med kunnskapsrike og erfarne rådgivere som guider deres bedrift frem til et sertifisertbart system. Rådgiverne våre kjenner både standarden og programvaren vår godt.  Med over 100 aktive kunder på vårt system har vi en god metode på å hjelpe ulike kunder frem mot et ferdig og brukervennlig system.

Ta gjerne kontakt  dersom du ønsker mer informasjon om rådgivertjenestene våre.