Innleid bistand fra SIMPLI

God kvalitetsledelse er essensielt for å få fornøyde kunder. Men det er ikke like lett for alle. Mange føler at de ikke helt får det til – at systemet blir for komplisert, lager for mye dokumentasjon og blir veldig tungrodd.

I SIMPLI har vi mange års erfaring med å implementere, forenkle og effektivisere ISO-baserte styringssystemer.

Hvor raskt det er riktig å gjennomføre et implementeringsløp varierer fra virksomhet til virksomhet. Essensielle faktorer er bl.a. forankring i ledelsen, kapasitet til å gjennomføre, systematikk og kultur for kvalitet.

Med bistand fra våre rådgivere – enten gjennom vår strukturerte Coachingpakke, eller om dere velger å leie inn bistand for enkelttema eller større omfang, kan vi hjelpe dere med å få struktur på arbeidet med kvalitet, miljø og HMS.

Eksempelvis kan vi bistå med:

  • Statusanalyse, internrevisjon og ledelsens gjennomgang
  • Lovkartlegging og gjennomgang av virksomheten som grunnlag for å vurdere samsvar
  • Opplæring/bevissthetstrening
  • Risikokartlegging
  • Systematikk i arbeidet med ISO