Innleid bistand

God kvalitetsledelse er essensielt for å få fornøyde kunder. Men det er ikke like lett for alle. Mange føler at de ikke helt får det til – at det blir for komplisert, mye dokumentasjon og tungrodd. I SIMPLI har vi mange års erfaring med å implementere, forenkle og effektivisere ISO-baserte styringssystemer.Internrevisjon_LedelsensGjennomgang

Hvor raskt det er riktig å gjennomføre varierer fra virksomhet til virksomhet. Essensielle faktorer er bl.a. forankring i ledelsen, kapasitet til å gjennomføre, systematikk og kultur for kvalitet m.m.

Med bistand fra våre rådgivere – enten gjennom vår strukturerte Coachingpakke, eller om dere velger å leie inn bistand for enkelttema eller større omfang så kan vi hjelpe dere med å få struktur på kvalitet, miljø og HMS-arbeidet. Eksempelvis kan vi bistå med:

  • Statusanalyse, internrevisjon og ledelsens gjennomgang
  • Lovkartlegging eller gjennomgang av virksomheten som grunnlag for å vurdere samsvar
  • Opplæring/bevissthetstrening
  • Risikokartlegging
  • Systematikk i arbeidet med ISO