OHSAS 18001 HMS-ledelse

OHSAS 18001 ISO 45001 sikkerhet system hms

HMS er lovpålagt i Norge, men det er stor forskjell på hvordan det er implementert. OHSAS 18001 er en internasjonal standard som sikrer et godt HMS arbeid ihht norsk lovgivning. Det følger også ISO strukturen og lar seg lett integreres med ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø)

Mange av våre kunder velger å jobbe ihht OHSAS 18001. De fleste velger også å sertifisere seg. Det er svært lite tilleggsarbeid som skal til dersom HMS implementeres sammen med kvalitet (ISO 9001) og/eller miljø (ISO 14001).

Våre rådgivere har bistått med HMS implementering for mange forskjellige virksomheter. I tillegg er våre software løsninger Manage, Better og Facts skreddersydd for å håndtere OHSAS 18001, såvel som ISO 9001 og ISO 14001. I SIMPLI tror vi nemlig at ett integrert ledelsessystem med alle nødvendige funksjoner er veien å gå for en enklere hverdag for både ledelsen og den enkelte ansatte.

Om ikke lenge går OHSAS 18001 over til å bli en ISO-standard; ISO 45001. Du kan lese mer om det her.