HMS ledelse SIMPLI ISO 45001 OHSAS 18001

HMS-ledelse med ISO 45001

HMS er lovpålagt i Norge, men det er stor forskjell på hvordan det er implementert. ISO 45001 er en internasjonal standard som sikrer et godt HMS arbeid iht. norsk lovgivning. ISO 45001 lar seg lett integreres med ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø).

Mange av våre kunder velger å jobbe iht. ISO 45001. De fleste velger også å sertifisere seg. Det er svært lite tilleggsarbeid som skal til dersom HMS implementeres sammen med kvalitet (ISO 9001) og/eller miljø (ISO 14001).

Få hjelp til å komme i gang

Våre rådgivere har bistått med implementering av HMS-ledelse for mange forskjellige virksomheter. I tillegg er våre programvareløsninger Manage, Better og Facts skreddersydd for å håndtere ISO 45001, såvel som ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 og ISO 22000.

I SIMPLI tror vi nemlig at ett integrert ledelsessystem med alle nødvendige funksjoner er veien å gå for en enklere hverdag for både ledelsen og den enkelte ansatte.