Rådgiver i SIMPLI Amber Lena Hallström Seniorrådgiver i SIMPLI Erich Must Wessel Seniorrådgiver i SIMPLI André Melbøe Bautz
Hjelp til ISO-sertifisering

For å sikre effektiv implementering av ISO-standarder velger mange av våre kunder vår bistand gjennom vår Coachingpakke.

Å oppnå en ISO 9001, ISO 27001, ISO 45001 og/eller ISO 14001 sertifisering er en krevende jobb. Mange ønsker hjelp til ISO-sertifisering.

I SIMPLI har vi utarbeidet en metodikk vi kaller Coachingpakke for våre kunder som har kjøpt våre system. Prinsippet er at SIMPLIs rådgiver avtaler ulike møter med kunden hvor vi tar for oss tema for tema som ISO krever. For hvert tema går vi gjennom hva ISO sier, forklarer hvorfor og så hvordan vi skal gjøre det. Jobben vi gjør i kursene registreres selvfølgelig i kundens ledelsessystem SIMPLI Manage og SIMPLI Better under kursene. Mot slutten av møtene blir vi enige om hva som gjenstår av oppgaver og kunden får i oppdrag å sluttføre arbeidet til neste møte. SIMPLIs rådgiver er selvfølgelig tilgjengelig i mellomtiden dersom noe behøver en oppklaring.

Det beste med denne metoden, er at kunden gjør mesteparten av arbeidet selv og får dermed inngående kjennskap til sitt eget styringsystem / ledelsessystem. Eierskapet til systemet er tydelig fra første dag av implementeringen og det er ikke nødvendig med opplæring i etterkant.

Hva inneholder vår Coachingpakke?

Erfaringsmessig er det største behovet en tydelig og faglig dyktig prosjektledelse som driver implementeringen fremover og holder både visjonen og motivasjonen oppe. Viktige temaer vi tar opp i vår Coachingpakke er:

 • Prosesskartlegging
 • Lover og kundekrav, og samsvarsvurderinger
 • Risikokartlegging og evaluering
 • Dokumentstyring og påkrevde systemprosedyrer
 • Kick-off prosesseiere, driftskontroll
 • Policy og målstyring, indikatorer, overvåking
 • Ansvar, Kompetanse/bevissthet
 • Kommunikasjon
 • Forbedringsarbeidet og avvikshåndtering
 • Internrevisjon planlegging
 • Ledelsens gjennomgåelse planlegging
 • Akseptansemøte / sluttevaluering

Med hjelp av vår Coachingpakke vil dere oppleve at prosesser som ellers kan ta «år og dag» faktisk kan gjennomføres på et et sted mellom et halvt år og ett år. Hvor raskt det er riktig å gjennomføre varierer fra virksomhet til virksomhet. Essensielle faktorer er bl.a. forankring i ledelsen, kapasitet til å gjennomføre, systematikk og kultur for kvalitet.


Valg av sertifisør

Vi kan også bistå med valg av sertifisør på ISO. Selv om SIMPLI kan bidra på en effektiv måte kan det være en god idé at systemansvarlig har tatt et kurs i ISO for å ha helhetsbildet før arbeidet starter. En god tilbyder er blant annet Standard Norge. Der kan man også få kjøpt standardene.