Våre rådgivningstjenester

Å innføre kvalitet, miljø og/eller HMS -styring er en krevende jobb – særlig dersom det skal fortsette å være levende systemer som gir mer tilbake til virksomheten enn det tar. I SIMPLI har vi lang erfaring på å jobbe sammen med ledelsen når en eller flere av disse systemene skal implementeres.

Vi har dyktige rådgivere innen ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljøledelse), ISO 45001 (HMS) og Miljøfyrtårn.

Vi bistår også i spesifikke fagområder som:

  • Avviksstyring
  • Prosesskartlegging
  • Risikostyring
  • Dokumentstyring
  • Lover, krav og samsvarsvurderinger
  • Målstyring
  • Leverandøroppfølging
  • Internrevisjon
  • Ledelsens gjennomgang
  • Klima- og miljøregnskap

I forbindelse med våre egne datasystemer SIMPLI Manage, SIMPLI Better og SIMPLI Facts tilbyr vi også coachingpakker som på fastpris leder virksomheten frem til ønsket sertifisering. Våre kurs kan holdes separat eller i kombinasjon med coachingpakkene.

Dersom deres virksomhet har behov for en innleid kapasitet innenfor et eller flere av disse områdene over tid kan vi også tilby dette.