Vi tilbyr også rådgivertjenster

Å innføre system kvalitet, miljø og/eller HMS -styring er en krevende jobb – særlig dersom dette skal fortsette å være levende og nyttige systemer når de er ferdig bygget opp også. Våre rådgivere har lang erfaring med å bistå kundene våre med å bygge opp systemet som gir mer tilbake til virksomheten enn det tar av tid og innsats ved implementering.

Vi har dyktige rådgivere innen ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljøledelse), ISO 45001 (HMS), ISO 27001 (informasjonssikkerhet), ISO 22000 (Matsikkerhet) og Miljøfyrtårn.

Vi bistår også i spesifikke fagområder som:

  • Avviksstyring
  • Prosesskartlegging
  • Risikostyring
  • Dokumentstyring
  • Lover, krav og samsvarsvurderinger
  • Målstyring
  • Leverandøroppfølging
  • Internrevisjon
  • Ledelsens gjennomgang
  • Klima- og miljøregnskap

I forbindelse med våre egne systemer SIMPLI Manage og SIMPLI Better tilbyr vi også coachingpakker som på fastpris leder virksomheten frem til ønsket sertifisering. Våre kurs kan holdes separat eller i kombinasjon med coachingpakken.

Dersom deres virksomhet har behov for en innleid kapasitet innenfor et eller flere av disse områdene over tid kan vi også tilby dette.