Personvernerklæring

SIMPLI Software AS
PB 55
1371 Asker

SIMPLI er opptatt av å ivareta og respektere personvernet ditt i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

OM:

Personvernerklæringen gjelder aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og kundeoppfølging, og også søknader om jobb i SIMPLI. Personopplysninger registrert inn i systemer levert av SIMPLI håndteres av det enkelte selskap. Om du har spørsmål til persondata registrert inn i systemer hos din arbeidsgiver retter du forespørselen til arbeidsgiver.

Innhenting av opplysninger skjer:

 • Når det samhandles med SIMPLI på ulike måter, gjennom telefon, kontaktskjema på nettsider, epost og liknende i en salgsprosess.
 • Når det samhandles med SIMPLI som kunde, i supportsystemet og/eller via telefon og epost.
 • Når du søker jobb i SIMPLI

Hva bruker vi personopplysningene til, og på hvilket grunnlag?

Interessenter:

 • Vi sender deg markedskommunikasjon basert på hva du har bedt om i nyhetsbrev form. Dette kan være informasjon om våre systemer, seminarer, kurs, webinarer med mer. Denne informasjonen er basert på samtykke og abonnementet kan avsluttes til enhver tid.
 • Følge opp forespørsler fra deg som interessent. Enten fra nettsted, kontaktskjema, telefon eller messe/konferanse.

Kundekontakter:

 • Hovedkontaktperson(er) i selskapet (kunden) informeres om produktet og tjenestene SIMPLI leverer.
 • Vi gir hoved/kundekontakter informasjon om webinarer, seminarer, kurs basert på berettiget interesse. Man kan til enhver tid trekke tilbake sin interesse.
 • Vi utfører salgsaktiviteter der det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.
 • Utføre kontraktsmessige forhold som avtaleoppfølging, fakturaer og lignende.
 • Følge opp kundetilfredshet i årlig kundeundersøkelse.

Jobbsøker:

 • Hvis du søker jobb hos SIMPLI samler vi informasjon om deg du gir i søknadsprosessen. Dersom ikke annet skriftlig ønskes av deg som jobbsøker vil disse data slettes så snart stillingen er besatt.

Informasjonskapsler / cookies

Når du besøker våre sider (simpli.no/simplisoftware.se) vil det bli lagret noen informasjonskapsler. Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettleser og nettleserspråk, IP-adresse og handlingene du utfører. Denne informasjonen kan gi SIMPLI markedsinformasjon. Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere bruk av informasjonskapsler/cookies i din nettleser.

Hva slags personopplysninger samler vi inn?

SIMPLI samler inn navn, telefonnummer, epost, stilling samt selskapet du jobber i. Vi kan også samle inn aktiviteter, kommentarer, spørsmål, tilbakemeldinger og annen kommunikasjon som sikrer en korrekt service og support med deg som kunde.
SIMPLI behandler ingen særlige sensitive personopplysninger.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Vi lagrer personopplysninger så lenge det anses nødvendig for å oppfylle formålet.
• Som kunde vil det si så lenge kundeforholdet er aktivt
• Som interessent vil det si så lenge det anses som aktuelt i forhold til salgsprosessen. Du har til enhver tid anledning til å be om at dine opplysninger fjernes. Uansett vil personopplysninger samlet inn fjernes når de ikke lenger anses som nødvendige.

Dine rettigheter om personopplysningene

Du har rett til å få en eksport fil om våre personopplysninger om deg. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har på deg ved å kontakte oss på .

På nyhetsbrev har du til enhver tid anledning til å trekke tilbake ditt samtykke om bruk av dine personopplysninger.

Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvem vi deler informasjon med

Vi deler ikke personopplysninger med noen tredjepart. Dersom vi vil gjøre det plikter vi å påse at tredjepart forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandleravtale.

Endringer i denne personvernerklæringen

SIMPLI forbeholder oss retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen, og gjeldende versjon vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider.
Har du spørsmål eller er misfornøyd med måten dine personopplysninger behandles kan du kontakte oss på

Du finner mer informasjon om dine rettigheter på www.datatilsynet.no

Google Analytics

Google Analytics cookien er en førsteparts cookie. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Du kan reservere deg mot bruk av Google Analytics her. Simpli.no benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Google Display Advertising

DoubleClick cookien er en tredjeparts cookie som medfører at tredjepartsleverandører, medregnet Google, viser egne målrettede annonser fra Simpli.no på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk. Dette brukes for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer. Du kan reservere deg mot målrettede Google Display annonser her