Samfunnsansvar

SIMPLI bidrar frivillig med utviklingen av ISO 9001 på nasjonalt nivå og sitter i den internasjonale komiteen for utviklingen av ISO 14001.