SIMPLI etablerer et partnernettverk for salg av våre programvareløsninger. Er du interessert, ta kontakt med Jan-Egil Røed.

 

itetlogo
iTet er en solid landsdekkende leverandør av forretningsløsninger og infrastruktur inkludert rådgivning. De benytter selv våre systemer og er en aktiv bidragsyter i utviklingen av systemet for å presentere våre systemer ute hos sine kunder.

 

sustema transp

Vårt svenske datterselskap Sustema tilbyr tjenester innenfor bærekraft både i Sverige og i Norge. Sammen med SIMPLI kombinerer vi klassisk råd i miljøet og miljøstyring, kvalitetsledelse, samfunnsansvar, miljøsertifisering og systematisk arbeidsmiljø med kraftige teknologiske produkter for virksomshetsstyring.