Medlemskap

SIMPLI er medlem i Subsea Valley nettverket og bidrar inn i prosjekter relatert til kvalitet, miljø og HMS for å høyne standarden og leveransedyktigheten til medlemsmassen.