Hjem / Aktuelt / – Hvilken verdi gir et ledelsessystem?

– Hvilken verdi gir et ledelsessystem?

Jan-Egil Røed SIMPLI Software AS Ledelsessystem
Jan-Egil Røed jobber som salgssjef og controller i SIMPLI.

SIMPLI har levert ledelses- og forbedringssystem i snart 14 år. Hvilke spørsmål er det som går igjen hos virksomheter som vurderer oss som systemleverandør?

For kvalitetssjefen er det ofte innlysende at et godt ledelsessystem er nyttig for virksomheten. Men hva ligger i systemet for en økonomisjef eller daglig leder?

– Svaret her er jo egentlig ganske enkelt: Et godt ledelsessystem hjelper alle i virksomheten med å vite «hvordan vi gjør det her». Det er mye nytte i dette. Et ledelsessystem lar også virksomheten få oversikt over sine risikoer og hvordan disse kan reduseres. Et godt system lar dere også ha jobbe med å redusere mengde feil – og kanskje viktigst unngå å gjøre samme feil flere ganger, sier salgssjef og controller i SIMPLI Jan-Egil Røed.

Alt på ett sted er også en verdi

Med et ledelsessystem som kan inneholde både det som går på kvalitet, oversikt over HMS-området og arbeidet med miljø gir det også en klar fordel. Avgjørelser kan da bli tatt basert på et mer fullstendig bilde. Ikke kun for et område eller avdeling om gangen.

– Systemet gir med andre ord både verdi for den enkelte arbeidstaker i hans eller hennes hverdag – og blir et nyttig verktøy for ledernivået i arbeidet med å sette mål, definere strategier og se muligheter.

Unngå å gjøre samme feil igjen – og om igjen

Å ha kunnskap om hele bildet for deres virksomhet, går også sannsynligheten for å gjøre feil ned.

– Det ligger helt klart også en verdi i å knytte ledelsessystemet sammen med et brukervennlig avviksystem. Når det blir enkelt å melde inn saker, kan man unngå å gjøre samme feil flere ganger.

I SIMPLIs system for avvik og forbedring gis det mange muligheter både i behandlingen av hver enkelt sak, og ved at man enkelt kan se trender på innmeldte saker.

– Rapportene fra SIMPLI Better gir et godt grunnlag for å faktisk se hvordan virksomheten fungerer og oppdage problemområder. Her ligger det helt klart en verdi for både daglig leder og økonomisjef.