Leverandør på SharePoint

Vi har siden dag én vært sikre på at å bygge våre systemer på SharePoint har vært et godt valg.

På utviklersiden kan årsakene bli litt tekniske, men for din virksomhet – med alle deres ansatte som skal bruke systemet, er det lett å se fordelene.

Gjenkjennlig system

Det som er det enkleste å oppdage, er at brukergrensesnittet er veldig gjenkjennelig. Alt som lever i Office-pakken ligner en hel del på hverandre. Dette gjør at dine ansatte er kjent med en rekke ulike funksjoner allerede før de tar i bruk et nytt system.

Det kan være lettere for dine medarbeidere å lære seg et nytt system når de allerede er vant til mulighetene i SharePoint. SIMPLIs løsninger fungerer også sømløst med resten av Microsofts produkter. Produkter mange allerede kjenner veldig godt.

Les mer om kvalitetsstyring.

System på deres SharePoint

SIMPLI kan levere våre verktøy på flere ulike måter. På en egen SharePoint server hos dere, eller tilknyttet deres Office 365. Uansett hvilken løsning som passer din virksomhet, kommer ikke implementering av et nytt verktøy fra SIMPLI til å legge beslag på dine IT-ressurser. SIMPLI trenger kun et par tilganger, så kan vi installere systemet inn på deres område.

SIMPLI har alltid utviklet og levert våre verktøy på SharePoint, det betyr at vi har blitt veldig gode på det også!