Styringssystem ledelsessystem

Styringssystem har blitt ledelsessystem

I Norge har det vært mest vanlig å bruke begrepet styringssystem som oversettelse av ISOs begrep Management System. Fra og med ISO9001:2015 og ISO14001:2015 ble begrepet byttet ut med ledelsessystem.

Blant annet skal dette tydeliggjøre det styrkede kravet til ledelsen i organisasjoner når det kommer til arbeid med styringssystemet.

Alle virksomheter skal ha minst ett styringssystem. Dette er internkontroll for å styre etterlevelse av lover og krav innen HMS, informasjonssikkerhet med mer. Når det gjelder HMS er dette lovpålagt gjennom Internkontrollforskriften. Videre følger også en rekke bransjespesifikke forskrifter.

I tillegg er det vanlig med kvalitetsstyring og miljøstyring. For kvalitetsstyring er det primært  ISO9001 og bransjespesifikke avskygninger av denne som gjelder. For miljøstyring velger mange ISO14001 og Miljøfyrtårn i Norge.

Ute i Europa benyttes også EMAS som er en EU-ordning. Noen bransjer krever andre typer styringssystemer som for eksempel informasjonssikkerhet (ISMS), matsikkerhet (IK-Mat og ISO22000) eller risikostyring (ISO31000).

Alle disse og flere liknende styringssystem-standarder slik som Energiledelse (ISO50001) og kommende standard for HMS-styring (ISO45001), kan med stor fordel implementeres som ett felles integrert styringssystem, som SIMPLI tilbyr. Her kan også slik som standardene for energiledelse (ISO50001) og HMS-styring (ISO45001) inngå.

Det gir en mye bedre oversikt og tilgjengelighet enn løsningen med å implementere disse hver for seg, i hver sine systemer eller mappestrukturer. Dette gjør det svært tungvint å drive og vanskelig for ansatte å følge opp.

Funksjoner i et styringssystem

Et styringssystem for bedrifter som ønsker å jobbe i henhold til ISO-standarder, må inneholde et sett med funksjoner. I de nyeste styringssystemstandarder i ISO følger dette et felles mønster på tvers av alle fagområdene. Dette gjør det svært nyttig å bygge standardene sammen i ett verktøy. Hos oss benytter vi denne strukturen – som etterleves i alle våre styringssystemverktøy.

Styringssystem_ledelsessystem_demings_sirkel

I samarbeid med kunder har vi over flere år utviklet SIMPLI Manage og SIMPLI Better til å dekke behovene i ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og OHASA 18001 (HMS) med fokus på at det skal være totalt integrert samtidig som verktøyet vi leverer er brukervennlig, oversiktlig og enkelt. Og flere standarder, som de som er nevnt ovenfor, kan enkelt integreres i tillegg til ISO 9001 / 14001 / 18001.

SIMPLI hjelper våre kunder med å bygge opp og integrere sine styringssystem. På denne måten opplever brukeren standardene som fullstendig integrert i ett system – og trenger ikke tenke på om de jobber med kvalitet, miljø eller HMS.

Alt skal være tilgjengelig, samlet og oversiktlig. Med utgangspunkt i våre systemer er det effektivt å få det styringssystemet nettopp din virksomhet har behov for.