Leverandøroppfølging

I følge ISO 9001 skal man ha kontroll på sine leverandører og evaluere disse. Enten dine leverandører leverer varer eller tjenester, skal de vite hvilke krav dere setter til det som skal leveres og medølgende dokumentasjon, som dere igjen kan gi videre til deres kunder. Det kan også gjelde testing av produkter før leveranse til din virksomhet. Uansett, dere skal ha kontroll og dokumentasjon på dette som igjen gjør din virksomhet til en trygg leverandør til dine kunder.

I SIMPLI Manage registrerer man hver leverandør, hva de er leverandør av, hvilke sertifiseringer de har og status: dvs er de leverandør, tidligere leverandør eller under vurdering. Deretter gjennomfører man periodiske evalueringer eller leveranse/prosjekt type evalueringer. På denne måten opparbeider man en god historikk på utviklingen av denne leverandøren og hvordan den er fulgt opp. SIMPLI Manage har alle funksjoner som ivaretar kravene i ISO 9001 for leverandøroppfølging.
Levernandøroppfølging