Kontekst i ISO 9001

Med ISO 9001:2015 ble begrepet «kontekst» introdusert.

Kontekst deles opp i to grupper: Interessenter og forhold.

I gruppen for interessenter kan vi plassere mennesker eller grupper av mennesker som av en eller annen grunn har interesse i virksomheten eller i deler av virksomheten. Dette kan eksempelvis være aksjonærer, ansatte, naboer eller et politisk parti.

I gruppen for forhold kan vi plassere upersonlige faktorer som påvirker selve virksomheten internt, i nærmiljøet og forhold internasjonalt. Dette kan være valutasvingninger, gjennomsnittsalder på ansatte, kompetansesituasjonen, politiske svingninger, rammebetingelser gitt i politikken og så videre.
Samtidig er det viktig å huske på at hva som er riktig å sette inn i disse to ulike kategoriene varierer etter hvilken virksomhet man er.

Hvorfor kom kontekst inn i standarden?

Hovedpoenget med dette tillegget i standarden, er at bedrifter nå løfte blikket og se hvilke og hvordan ulike faktorer kan påvirke virksomheten. Det er veldig ulikt virksomheter imellom hvordan de jobber med kartlegging av kontekst. Noen har satt det opp én gang og så ikke tenkt på at dette er et område som er berørt av endring og må justeres. Andre har det kanskje på gjørelisten – men finner aldri tid i en travel hverdag.

Kontekst og risikovurderinger

I SIMPLI Manage kopler du enkelt et scenario opp mot en eller flere kontekster. På denne måten blir kontekst en del av helhetsbildet og en bit av bakteppet når du skal definere din virksomhets risikoer.