Klima- og miljøregnskap

Klima og miljøregnskap
SIMPLI tilbyr sammen med vårt system for klimaregnskap og miljøregnskap, SIMPLI Facts, rådgivning for å implementere og god klimaledelse. Man skal analysere først hva som trengs å måles, så skal de enkelte målepunktene defineres, indikatorer og formler skal utarbeides, rutiner for målinger skal innarbeides ut følges opp. I tillegg skal det produseres rapporter som det skal tas videre strategiske beslutninger på grunnlag av. Kravene til hvordan klimaregnskap skal føres er nedfelt i standarden ISO 14064 del 1 og ”The Greenhouse Gas Protocol. Vi i SIMPLI hjelper våre kunder til å etablere et klima- og miljøregnskap i henhold til nevnte krav i vårt verktøy SIMPLI Facts.

Les om vårt verktøy for bl.a. Miljø/klima-regnskap SIMPLI Facts