Jobb med flere ISO-standarder integrert i ett styringssystem!

De siste ISO-revideringene understreker at styringssystemer skal legge til rette for at kvalitet, HMS, miljø og informasjonssikkerhet skal henge tett sammen med virksomhetens strategi og ledelse.

Viktig med oversikt for å fatte riktige beslutninger

Med alle standardene integrert, blir det enkelt å ta avgjørelser og se fullstendige risikobilder. Da kan du ta hensyn til alle aktuelle standarder samtidig når din virksomhet skal ta smarte avgjørelser og nå sine mål.

Les mer om våre systemer

Med rett system blir jobben enklere

SIMPLIs systemer hjelper våre kunder med å sørge for gode og riktige arbeidsprosesser og et kontinuerlig fokus på å gjøre ting bedre. Kontakt oss gjerne for en demo, slik at vi kan se på muligheter for SIMPLI hos dere også.

Se hele bildet med et komplett styringssystem!

Book en demo!

Arbeidsmiljø også inn i ledelsessystemet – i felles struktur

Det er lovpålagt å følge HMS i Norge. Men det er store forskjeller på hvordan ulike virksomheter løser denne oppgaven. Den nye ISO 45001 har blitt et godt verktøy for virksomheter med ønske om å jobbe strukturert med arbeidsmiljø i sin bedrift.

Byttet fra OHSAS 18001 til ISO 45001 gir arbeidet med HMS-ledelse en lik struktur som ISO 9001 og ISO 14001. Dette gjør det enkelt å få de ulike standardene til å jobbe sammen. SIMPLI har koplet disse standardene i over ti år.