Hvordan jobbe etter ISO 31000?

IS0 31000 gir din virksomhet systematikk for styring av risiko.

ISO 31000 Risk Management er ikke en ledelsessystemstandard. Standarden er heller et nyttig arbeidsverktøy for å jobbe smart med risikoarbeidet etter en internasjonal standard.

Denne standarden kan hjelpe deres virksomhet med å øke sannsynligheten for å oppnå målene deres og gjøre det enklere å se muligheter og trusler for virksomheten. Standarden gir også retningslinjer for fordeling og bruk av ressurser til selve risikobehandlingen.

Kan man bli sertifisert på ISO 31000?

Selv om ISO 31000 har mange fellestrekk med ledelsessystemstandardene, er ikke dette en standard man blir sertifisert på – som for eksempel standarden for kvalitetsledelse ISO 9001. Dette er en veiledningsstandard.

Standarden er et sett retningslinjer, prinsipper og rammer for styring av risiko. Disse prinsippene legges gjerne som et lag oppå risikostyring beskrevet i de ulike ledelsesstandardene ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 eller ISO 27001.

Kan man jobbe etter denne standarden med SIMPLI?

SIMPLI tilbyr et kombinert verktøy med system for ledelse og risikostyring i ett. Funksjonene i verktøyet vårt oppfyller også de kravene du finner i ISO 31000.

I tillegg til system sitter også våre rådgivere på kompetanse om de standardene vi leverer system på.

Svaret blir ja – gjennom risikovurderingen som dekkes av SIMPLI Risk Management, og de øvrige delene av standarden som implementeres i SIMPLI Manage har SIMPLI de verktøyene din virksomhet trenger for å jobbe etter ISO 31000.