GDPR på plass i styringssystemet

SIMPLI har jobbet sammen grundige kunder og deres fagfolk for å utvide vårt konsept innenfor informasjonssikkerhet. Nå kan vi tilby en egen funksjon som møter kravene til det nye lovverket fra GDPR.

SIMPLI GDPR er et oversiktlig verktøy for arbeidet med kravene i de nye persornvernreglene, og har en klar og tydelig veiledning for alle datafelt som må registreres og følges opp.

Tilgjengelig oversikt over personopplysningene

SIMPLI tilbyr en komplett løsning som sikrer at din virksomhet overholder kravene fra de nye personvernreglene. Systemet vet hva som kreves og spør etter informasjonen dere er pålagt å ha oversikt over.

Med noen få museklikk gir modulen deg de rapportene myndigheter, eller enkeltpersoner, kan komme med krav om. De nye personvernreglene kommer også med retningslinjer om at informasjon skal bli utlevert raskt når denne blir etterspurt.

Hvordan løser vi GDPR?

I vår nye modul registrerer du alle systemer og alle typer persondata – også informasjon om hvor dette lagres.

SIMPLI GDPR gir deg også blant annet oversikt over:
– Hvor dataene dine kommer fra
– Hvem dine data overleveres til
– Hvilke integrasjoner dere har
– Hvilke formål dataene skal benyttes til
– Hvem som er ansvarlig for dataene
– Om dataene brukes utenfor EU og EØS

Vi har også bygget opp modulen slik at de er enkelt å
– Gjennomføre risikoanalyser på veien av registrerte personer og virksomheter
– Registrere og følge opp enkelthendelser
– Opprette tiltak for å sikre overholdelse av kravene

Eksempel på arbeid i den nye modulen

Som alle andre skjema i SIMPLIs systemer vil også skjemaer i SIMPLI GDPR reagere på hvilken informasjon du legger inn. På denne måten er det enkelt og oversiktlig å forstå hvilke felter som er aktuelle, og hvilke du kan la stå.

GDPR i styringssystemet
Skjermdump fra SIMPLI.