Komplettsystem_Coaching

Fagområder – ISO

Enten dere ønsker å oppnå sertifisering eller å jobbe i henhold til standarden er vår styrke å gjøre prosessen enklest mulig. Vi sikrer at dere kan drifte det videre og får den nytten av systemet dere ønsker.

Ledelse av en virksomhet krever kontroll med mange disipliner. Et formalisert styringssystem bidrar til å redusere kompleksiteten. Vi forenkler hverdagen hos dere – og leder dere gjennom de enkelte temaene som inngår i oppbygging eller effektivisering av styringssystemet.

Vi legger vår stolthet i å sikre at innføringen av ISO / OHSAS skal gi din virksomhet et nyttig og effektivt system som ikke er til byrde.

De forskjellige bransjer har til viss grad sine særegenheter relatert til arbeid med kvalitet, miljø og HMS. Likevel så er det viktig å merke seg at standardene ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ikke er bransjespesifikke. Vi har også designet våre styringsverktøy SIMPLI Manage, SIMPLI Better og SIMPLI Facts til å håndtere alle bransjer. Sammen med vår rådgivning vil et styringssystem basert på verktøyene gi en effektiv gjennomføring og resultere i et effektivt system.