Hjem / Aktuelt / – Det er ikke bare systemet, det er folka bak!

– Det er ikke bare systemet, det er folka bak!

Kirsti Finsal KS leder Kynningsrud Nordic Crane AS
Kirsti Finsal jobber som KS-leder i Kynningsrud Nordic Crane AS.

Kynningsrud Nordic Crane AS trekker frem både teknikerne og SIMPLIs faglige rådgivere som viktig del av deres kundeforhold.

Kynningsrud Nordic Crane AS er en ledende aktør innenfor mobilkraner, lastebilkraner og transporttjenester. Firmaet har historie helt tilbake i 1946, og har i dag over 200 ansatte.

Kranselskapet har vært kunde av SIMPLI siden 2012, og bruker i dag ledelsessystemet SIMPLI Manage, avvikssystemet SIMPLI Better og mobil innmelding med SIMPLI App.

– Det har vært moro å jobbe med SIMPLI, og det er ikke bare systemet – det er folka bak! SIMPLI har folk som virkelig forstår behovene våre. Rådgiverne jeg har møtt er tålmodige og viser velvillighet for å forstå våre utfordringer. I deres gratis kunde-webinarer har jeg fått mye nyttig informasjon og gode tilbakemeldinger, sier KS-leder Kirsti Finsal.

Tilgjengelig system for alle

Kirsti Finsal sier at hun har fått god hjelp av SIMPLI til å se hvordan systemet kan gi fordeler for dem – og at programvaren hjelper til med å forklare organisasjonen hvordan et kvalitetsledelsessystem skal brukes.

– Et konkret eksempel for oss blir skjemaet vi bruker for ledelsesinspeksjon. Dette er oppgaver de ansatte gjør ute, direkte i SIMPLI App. Jeg kan når som helst gå inn og se utførte inspeksjoner, og opprette eventuelle avvik basert på disse innmeldingene. Jeg synes det fungerer bra at jeg kan hente ut rapporter på denne måten.

Med mange ansatte ute i felten uten tilgang til PC, blir SIMPLI App med sine ulike funksjoner viktig for en effektiv håndtering av både hendelser, tiltak og positive tilbakemeldinger.

For Kynningsrud Nordic Crane AS er også systemkalenderen i SIMPLI Manage en god funksjon.

– Her lager vi egne lister for blant annet AMU-møter med tiltak som legges direkte i den enkelt ansvarliges oversikt. For de hos oss som ikke er så aktive systembrukere, er dette en god funksjonalitet for å filtrere ut og synliggjøre deres oppgaver.

God hjelp i systemet

Finsal sier SIMPLI er bygget opp på en måte som gjør det gjenkjennbart fra system til tilgjengelige hjelperessurser. Samme struktur går igjen i administratormeny og i oppbyggingen av SIMPLIs videobaserte hjelpeguide.

– Å kunne teorien en del av oppgaven, men det er vel så viktig å ha et velfungerende system som bidrar til god og effektiv drift. Målet er å forbedre og effektiviserer interne prosesser kontinuerlig – som på sikt gir bedre økonomi og økt kundetilfredsstillelse.

– Ved hjelp av velfungerende systemer som SIMPLI, skal vi klare vi å håndtere risikoer og muligheter tilhørende våre forutsetninger og mål. Det å i tillegg bli sertifisert på ISO 9001og ISO 14001 kan bidra til dette arbeidet. Vi har et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet da det er viktig i vår verdikjede.


Les mer om

SIMPLI Manage

SIMPLI Better

SIMPLI App