SIMPLI har bred bransjeerfaring

SIMPLI har kunder innenfor de fleste bransjer. I vår portefølje finner du kunder innen olje- og gassindustri, engineering, energisektoren, produksjon, bygg- og anleggsbransjen, IKT, næringsmidler og vi har kunder innenfor offentlig sektor.

Forskjellige bransjer har til en viss grad sine særegenheter når det kommer til arbeid med kvalitet, miljø og HMS.

Likevel er det viktig å merke seg at standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 ikke er bransjespesifikke.

Vi har også designet våre verktøy SIMPLI Manage og SIMPLI Better til å håndtere alle bransjer. Sammen med vår rådgivning vil et styringssystem basert på SIMPLIs verktøy gi en effektiv implementering og et levende ledelsessystem.

Våre rådgivere hjelper din virksomhet med å tilpasse både system og implementering av kvalitet, miljø og HMS i henhold til bransjens behov. Her kan du lese om erfaringene flere av kundene våre har hatt med SIMPLI.