Hjem / Arkiver for Liv Kari Birkelund Kartnes / Side 2

Forfatter: Liv Kari Birkelund Kartnes

Ny rådgiver i SIMPLI

1.mars startet Karin Gjerde-Meyer i jobben som seniorrådgiver i SIMPLI. Med stadig flere kunder trenger SIMPLI gode rådgivere med variert bakgrunn, pedagogiske egenskaper og en god forståelse av ISO-standardene. – Med bakgrunn i disse kriteriene er vi i SIMPLI veldig glade for å ha fått med Karin Gjerde-Meyer på laget som ny seniorrådgiver hos oss, …

Les mer

Hvorfor internrevisjon?

– Det står både i ledelsesstandardene fra ISO og i eksempelvis HMS-regelverket at internrevisjoner skal gjennomføres. Direkte forklart så er dessuten internrevisjoner en veldig smart måte å minimere antall feil og kan spare virksomheten for store beløp. Dette sier seniorrådgiver i SIMPLI Hanne Medhus Berget. Hun har erfaring fra å gjennomføre internrevisjoner selv i rollen …

Les mer

SIMPLI søker ny daglig leder

SIMPLI Software AS ble nylig en del av 4human. Fra før eier firmaet også 4Human TQM. For å sikre videre vekst og utvikling i både 4human TQM og SIMPLI, skal det nå tilsettes en offensiv og kommersiell Daglig Leder for begge selskaper. Som Daglig Leder i 4human TQM/ SIMPLI vil du lede selskapenes ledergruppe, og …

Les mer

SIMPLI har utvidet laget

Ved nyttår ble Joachim Amundsen en del av salgsteamet i SIMPLI. – Vi er veldig fornøyde med å ha fått Joachim med på laget vårt. Vi i SIMPLI har en veldig stor pågang nå av bedrifter som ønsker hjelp med å få på plass gode systemer for forbedring og ledelse. Jeg er sikker på at …

Les mer

Statusrapport fra SIMPLI

Vi gjør alle det vi kan for å opprettholde vanlig drift hos oss. Samtidig følger vi selvfølgelig de rådene vi de siste dagene har fått fra myndighetene. Våre ansatte kommer fremover til å benytte seg en del av hjemmekontor. I tillegg kommer vi fremover til å ta møter med hverandre og med kunder over nett. …

Les mer

Styringssystem for mattrygghet

God kvalitetsledelse i henhold til ISO 22000 og FSSC 22000 gir fornøyde kunder, fornøyde medarbeidere og sikrer mattrygghet. – Vi i SIMPLI har i en årrekke bistått virksomheter med å implementere et styringssystem som hjelper virksomheten til å jobbe strukturert med sin eksisterende sertifisering, eller med å møte standardens krav slik at de kan sertifiseres …

Les mer