Hjem / Arkiver for Liv Kari Birkelund Kartnes

Forfatter: Liv Kari Birkelund Kartnes

Vil du anbefale oss?

Vi har denne uken sendt ut en kundeundersøkelse til alle våre kunder. Her ber vi om svar på ett spørsmål: Vil du anbefale oss videre? – Aller helst vil vi gjerne spørre alle kundene våre om detaljspørsmål om hele vår løsning, men vi har også stor respekt for deres tid. Og i grunnen er jo …

Les mer

Hva koster avvikene dine?

Et av målene med godt kvalitetsarbeid er å unngå å gjøre samme feil flere ganger. Har du oversikten over hva avvikene i deres virksomhet koster? Et godt sted å begynne Mange av våre kunder starter med implementering av avvikssystemet først. Etter at dette er på plass bygger de videre med delene av ledelsessystemet. For mange …

Les mer

Ny rådgiver i SIMPLI

1.mars startet Karin Gjerde-Meyer i jobben som seniorrådgiver i SIMPLI. Med stadig flere kunder trenger SIMPLI gode rådgivere med variert bakgrunn, pedagogiske egenskaper og en god forståelse av ISO-standardene. – Med bakgrunn i disse kriteriene er vi i SIMPLI veldig glade for å ha fått med Karin Gjerde-Meyer på laget som ny seniorrådgiver hos oss, …

Les mer

Hvorfor internrevisjon?

– Det står både i ledelsesstandardene fra ISO og i eksempelvis HMS-regelverket at internrevisjoner skal gjennomføres. Direkte forklart så er dessuten internrevisjoner en veldig smart måte å minimere antall feil og kan spare virksomheten for store beløp. Dette sier seniorrådgiver i SIMPLI Hanne Medhus Berget. Hun har erfaring fra å gjennomføre internrevisjoner selv i rollen …

Les mer

SIMPLI søker ny daglig leder

SIMPLI Software AS ble nylig en del av 4human. Fra før eier firmaet også 4Human TQM. For å sikre videre vekst og utvikling i både 4human TQM og SIMPLI, skal det nå tilsettes en offensiv og kommersiell Daglig Leder for begge selskaper. Som Daglig Leder i 4human TQM/ SIMPLI vil du lede selskapenes ledergruppe, og …

Les mer

SIMPLI har utvidet laget

Ved nyttår ble Joachim Amundsen en del av salgsteamet i SIMPLI. – Vi er veldig fornøyde med å ha fått Joachim med på laget vårt. Vi i SIMPLI har en veldig stor pågang nå av bedrifter som ønsker hjelp med å få på plass gode systemer for forbedring og ledelse. Jeg er sikker på at …

Les mer