Hjem / Aktuelt / Side 2

SIMPLI er klare for et flott 2019!

SIMPLI hadde et innholdsrikt 2018 og er nå klare for et spennende 2019. Først og fremst vil vi takke for samarbeidet vi har hatt med kundene våre og for tillitten nye kunder viser ved å velge SIMPLI.

På kundelisten fikk vi en rekke nye navn i året som gikk:

• Øglænd System
• Onninen
• Røde Kors sentrene
• Animalia
• Dacon
• Arctic Trucks
• 3D Perception
• Celsa Nordic Armeringsstål
• Norsk Heiskontroll
• Motek
• Missingen Services
• Bodø Energi
• Ervik
• Chemring Nobel
• Fred Olsen Renewables

Sammen med våre nye kunder, fikk vi også to nye ansatte med på laget. Sumita Sam er nå utvikler hos oss, mens Amber Lena Hallström er en forsterkning i vår rådgiverstab.

Vi hadde også rekordmange deltakere på vårt SIMPLI Brukerforum og holdt en rekke webinarer for kundene våre. Nå gleder vi oss til å planlegge og invitere til det kommende årets aktiviteter for kundene våre – nye som gamle!

Nyheter i programvare

SIMPLI følger med i utviklingen i standardene og i nye lovkrav som kommer – det samme gjør programvaren vår. Den tydeligste endringen hos oss i fjor er den nye modulen SIMPLI GDPR Management. Men vi har også jobbet mye med nyheter og ytterligere brukervennlighet i all programvare som vi tilbyr.

I 2019 jobber vi videre på det gode grunnlaget vi la i 2018 samtidig som vi har med oss planer om kontinuerlig forbedring – innen kundeoppfølging og videre utvikling av vår programvare og rådgivningstjenester.

 

Følg med på hva vi gjør – eller book en demo!

SIMPLI vokser!

SIMPLI nærmer seg 100 kunder og utvider laget vårt med to nye medarbeidere.

SIMPLI utvikler Sumita Sam

Sumita Sam kom inn i gjengen vår før sommeren og skal jobbe med utvikling av verktøy vi har. I første omgang vil hun jobbe med å videreutvikle vår SIMPLI App. Vi har mange kunder som bruker denne til innrapportering av ulike typer hendelser og til for å få på plass en komplett digitalisering av alle sjekklister hos seg. Dermed er det også en del ønsker både for generell videreutvikling av appen, men også spesialtilpasninger for de enkelte kunder. Vi i SIMPLI er veldig glade for å ha fått på plass en dyktig ressurs med Sumita på dette internt hos oss.

 

Rådgiver SIMPLI Amber Hallström
I oktober fikk vi også på plass en ny kunderådgiver her i SIMPLI. Vi opplever stor etterspørsel for både vår coachingpakke og videre kursing i systemer og fagspesifikke problemstillinger. Derfor er det veldig fint å få ønske Amber Hallström velkommen på laget vårt. Hallström har jobbet med både ISO 9001 og ISO 14001 tidligere, derfor har vi stor tiltro til at Hallström kommer til å bli en god og nyttig ressurs for våre kunder innenfor de ISO-standardene vi leverer på.

 

Vi gleder oss over utviklingen og jobber videre i et spennende høsthalvår her i SIMPLI! Velkommen til Sumita og Amber!

Byttet jobb og valgte SIMPLI på nytt!

Da Solfrid Kolby startet i jobben i Fuglesangs Subsea AS, valgte hun SIMPLIs styringssystem – som hun også hadde valgt hos forrige arbeidsgiver.

Solfrid Kolby jobber i dag som VP QHSE & Supply Chain hos Fuglesangs Subsea AS. Blant oppgavene hennes ligger blant annet valg av og oppbygging av kvalitetsstyringssystemet for firmaet.

Da hun startet i Fuglesangs Subsea, manglet firmaet et verktøy for å ha en overordnet struktur på sine prosesser. Dette var viktig å få på plass for å tilfredsstille internasjonale standarder de ønsket å jobbe etter.

– Jeg liker at det er en kort vei til å påvirke hvordan systemet utvikles videre. I tillegg er det helt klart en fordel at daglig leder i SIMPLI har en bakgrunn fra og en god forståelse for faget. SIMPLI er raske til å tilpasse systemet til nye regler og oppdaterte standarder.

Kolby har nå jobbet sammen med SIMPLI i tre år, og er godt fornøyd med samarbeidet mellom sin bedrift og SIMPLI.

– For Fuglesangs Subsea var det også en klar fordel å velge et styringssystem på SharePoint. Ansatte hos oss var allerede vant til å jobbe i SharePoint og kjente seg veldig raskt igjen i menyer og visningsmulighetene blant annet.

Et styringssystem å vokse med

Da Fuglesangs Subsea startet med SIMPLIs systemer i 2016 var de 10 ansatte. I disse dager ansettes nummer 19.

– Når man har litt ambisjoner og ønske om å vokse og bli store, må man starte riktig: Vi trengte et system som kunne vokse med oss samtidig som det ikke er for tungt i starten, sier Kolby.

Kvalitetsstyringssystemet fra SIMPLI er bygget opp slik at Kolby kunne sette det opp veldig enkelt i starten. Videre var det enkelt å legge til mer og mer informasjon etter hvert.

– Vi trengte ikke fylle inn all informasjon på alt med en gang. Du kan enkelt starte med å tegne et overordnet prosesskart – og dette kan være nok en lang periode. Vi gjorde det på denne måten og fylte på med detaljer etter hvert. For enkelte av prosessene hos oss holder dette ennå. Vi legger til nye ting der det blir behov.

Nyttig på flere områder

Når vi får nye ansatte, bruker vi styringssystemet til opplæring. I systemet kan hun kople de viktigste prosessene som gjelder for en bestemt funksjon, er det enda enklere å få en nyansatt raskt i gang.

– I tillegg har SIMPLI App gjort det enkelt å rapportere inn til systemet. De som bruker denne hos oss er veldig fornøyde med den.

Kundehistorie Solfrid Kolby Fuglesangs Subsea AS styringssystem kavlitetsstyringssystem
Solfrid Kolby – VP QHSE, HR & Supply Chain i Fuglesangs Subsea AS.

Les flere av våre kundehistorier.

SIMPLI brukerforum med rekordmange deltakere!

Denne uken arrangerte SIMPLI årets brukerforum. Dette er en dag hvor vi inviterer alle kundene våre til å bruke en dag sammen med oss. Vi presenterer utvikling siste året og diskuterer hva vi skal fokusere på videre. I tillegg setter vi også tid til aktuelle temaer – i år ble dette GDPR og SIMPLI App.

– Vi var rundt 50 deltakere. Jeg synes det er veldig kjekt at så mange av kundene våre hadde lyst til å delta på dette i år, sier daglig leder André Bautz.

Vi i SIMPLI gleder oss allerede til neste år!

Datoen for neste SIMPLI brukerforum settes i starten av 2019. Vi kommer nok til å satse på plassering i Oslo sentrum neste år også – med fornuftig tilknytning til tog, flytog og så videre, slik at det er enklest mulig for våre kunder over hele landet å delta. Vi sender informasjon om dato og påmeldingsmulighet til alle kunder så snart dato og lokale er på plass.

 

Opplever fordeler med et samlet styringssystem

Opplever fordeles med et samlet styringssystem. JFKnudtzen AS er sertifisert på tre standarder – ISO 9001 som går på kvalitet, ISO 14001 som tar for seg faktorer innen ytre miljø og OHSAS 18001 som går på HMS. Gjennom styringssystem fra SIMPLI er alle standarder integrert i ett system, og gir bedriften mulighet til å ta hensyn til alle faktorer samtidig.

JFKnudtzen AS er sertifisert på tre standarder –  ISO 9001 som går på kvalitet, ISO 14001 som tar for seg faktorer innen ytre miljø og OHSAS 18001 som går på HMS. Gjennom styringssystemet fra SIMPLI er alle standarder integrert i ett system, og gir bedriften mulighet til å ta hensyn til alle faktorer samtidig.

– Vi er stolte av våre sertifiseringer, sier Hege Hotvedt Staver.

Staver sitter som ledelsens representant for sertifiseringsarbeidet hos JFKnudtzen AS.

– Systemet fra SIMPLI forenkler arbeidet på dette området en hel del og gjør det mer effektivt.

Hun forteller at det er naturlig i JFKnudtzen AS å ha alt arbeid med de ulike standardene integrert med hverandre.

– Det gjør det enklere for alle parter, også når det kommer til oppdateringer og vedlikehold av systemene, sier Hege.

Alle ansatte har tilgang til systemet og bruker det som en rettesnor i det daglige. Her ligger alle firmaets rutiner og prosessbeskrivelser. I systemet ligger også en til enhver tid oppdatert håndbok for ansatte, som henter informasjon fra kvalitetssystemet.

Svarer forventninger hos kundene

– Arbeidet med kontinuerlig forbedring er viktig for oss og gir oss en støtte i å alltid bli bedre. Kundene våre har også helt klart en forventning til at vi tar tak i de avvikene som oppstår, sier Staver.

Hun forteller videre at kundene ofte har spørsmål innen kvalitet og etterspør deres sertifiseringer. Orden i håndteringen av kvalitet og avvik er med på å øke deres profesjonalitet ut mot kundene.

– Kvalitetsarbeidet er noe vi jobber med hele tiden. Det er ikke noe vi kan gjøre en jobb på én gang i året. Arbeidet med standardene er heller ikke JFKnudtzen AS jobber med kun fordi vi må. Med god oversikt er det også mulig å ikke bare kartlegge risikoer. Denne arbeidsmetodikken og med dette verktøyet er vi også i stand til å se hvilke muligheter som faktisk ligger foran oss, sier Staver.

SIMPLIs ambisjon

SIMPLI har helt siden oppstarten hatt en ambisjon om å levere ett styringssystem som kan ta for seg alle prosesser innen kvalitet og forbedringsarbeid i en virksomhet.

– Det er veldig gøy å se at kundene våre opplever det vi har vært opptatt av å få til. Og så er det veldig kjekt å jobbe sammen med sånne kunder som JFKnudtzen AS, som er opptatt av kvalitetsarbeid og klarer å se mulighetene som ligger i det, sier daglig leder og gründer av SIMPLI André Melbøe Bautz.


Les mer om SIMPLIs styringssystem.

Styring gjennom ISO

Det ultimate målet ved et kvalitetsstyringssystem er mer fornøyde kunder. Når du velger et ledelsessystem som dekker kravene i ISO 9001, får du også et håndfast bevis for dine kunder at det er de som står i sentrum.

ISO 9001 er en internasjonal standard for kvalitetsledelse. En sertifisering på ISO 9001 er en faktisk anerkjennelse for at din virksomhet jobber systematisk for å møte deres kunders forventninger – og at dere kontinuerlig jobber med forbedring av egen kvalitet.

– Det er helt frivillig for virksomheter å følge disse standardene. Det er som regel en kunde som krever at en bedrift er sertifisert, ikke myndighetene, sier daglig leder i SIMPLI André Melbøe Bautz.

Sammenheng i arbeidet

Standardene vil at du skal forstå konteksten virksomheten opererer i. Konteksten i dette tilfellet er forhold i din egen organisasjon, interessentene dine, forhold utenfor organisasjonen og det aktuelle omfanget av virksomheten – og hvordan dette kan påvirke dere.

De nyeste ISO-revideringene understreker også at styringssystemene din virksomhet har for kvalitet, HMS, Miljø, Informasjonssikkerhet o.l. skal henge tett sammen med virksomhetens strategi og ledelse.

Våre systemet er et godt verktøy for å jobbe med dette. Vi har koplet ISO-standarder i over ti år. Dette gjør det mulig for deg å jobbe med alle aktuelle standarder på en gang. I ett og samme system.


Vil du vite mer om SIMPLIs ledelessystemer? Ta kontakt!

Enkelhet i styringssystemet!

Centerpoint har byttet ut mange av de tradisjonelle dokumentene med videoer i sin bruk av styringssystemet fra SIMPLI.

Centerpoint er et av mange firma som bruker styringssystemet som SIMPLI leverer, men de har valgt å bruke mulighetene på en annen måte enn de fleste andre av SIMPLIs kunder. I stedet for å kun legge inn en rekke dokumenter og skrevne manualer i systemet, har Centerpoint også valgt å legge inn videoer på en rekke prosesser.

– Jeg tror det er lettere å lære på denne måten. Dette har blitt et veldig viktig opplæringsverktøy hos oss, sier Jon-Harald Gaarde – økonomisjef i Centerpoint.

Gaarde forteller videre at Centerpoint har erfart at denne måten å bruke verktøyet på, gjør at de får nyansatte raskt opp på et veldig bra nivå. Alle ansatte kan finne videoer som beskriver hvordan de legger inn bestillinger, hvordan de kan publisere en nyhet på firmaets nettside, hvordan ansatte skal presentere selskapet, og så videre.

– I stedet for å lage dokumenter som skal beskrive prosessene, lager vi videoer som viser dem frem. Vi har fått mye skryt fra både revisor og ansatte for måten vi har løst dette på. Jeg tror også videoer har gjort det litt morsommere, og lettere, å bruke systemet.

Gaarde forteller at prosessen Centerpoint måtte gjennom internt med å lete etter informasjonen som skulle inn i styringssystemet var omfattende. Men med en god struktur på arbeidet internt, og hjelp fra SIMPLI til å få all informasjon inn i et fornuftig system, fikk firmaet et veldig godt arbeidsverktøy. Nå er all informasjon mye lettere tilgjengelig.

– Dette har blitt et veldig fint oppslagssystem, avslutter Gaarde.

Berg-Hansen: Kultur for forbedring med SIMPLI

Berg-Hansen Reisebureau AS har vært kunder av SIMPLI siden 2013. Firmaet bruker avvikssystemet SIMPLI Better som et forbedringssystem, som kalles Improve internt.

– Det som er viktig her er at det er lov å gjøre feil. Men vi må lære av de feilene som skjer. At vi må utvikle oss hele tiden, sier leder for kundeservice hos Berg-Hansen, Anne Kristin Nesje.

Berg-Hansen bruker Better for å registrere kundeklager, interne hendelser og feil hos en leverandør. I tillegg har firmaet en egen knapp for positive tilbakemeldinger. Systemet er helt åpent for alle ansatte slik at alle kan følge med på hva som er rapportert inn.

Nesje forteller at bruken av SIMPLI Better har ført til en bevisstgjøring hos de ansatte når det kommer til kontinuerlig forbedring.

– Når man rapporterer en feil, må den ansatte også skrive ned hva han burde ha gjort i den aktuelle situasjonen. Når du må tenke gjennom disse tingene tror jeg det øker bevisstheten for å unngå å gjøre den samme feilen den neste gangen den ansatte kommer i samme situasjon.

Gode analyser

Nesje har i sin jobb også ansvaret for å følge med på det som blir meldt inn i systemet. Hun mener arbeidsplassen hennes har hatt god effekt av å bruke systemet fra SIMPLI. Med et godt datagrunnlag er det lett å se hvor trender oppstår, og se hvor det er behov for tiltak eller endring av prosesser.

– Med utgangspunkt i innmeldte saker setter vi inn tiltak, gjør evalueringer og kan følge opp alle uønskede hendelser. Vi har med utgangspunkt i funn fra systemet utviklet skripter og hjelpemidler som også gjør at vi kan unngå å gjøre den samme feilen en gang til. Vi har flere eksempler på at dette har fungert godt hos oss.

Fornøyd med valget

Da Berg-Hansen skulle velge leverandør for sitt forbedringssystem, var en av de viktigste kravene at systemet skulle være lett å bruke.

– Jeg synes SIMPLI har svart godt til forventningene våre, avslutter hun.

Vellykket digitalisering av virksomhetsplanene

Asker kommune og SIMPLI har gjennom samarbeid fått digitalisert virksomhetsplanene, med koblinger mot øvrig plansystem, oppdragsmeldinger og tiltak, inn i kommunens nye kvalitets- og ledelsessystem.

Geir Graff Asker kommune kvalitetssystem styringssystem offentlig SIMPLI
Geir Graff synes samarbeidet med SIMPLI i denne prosessen har gått bra. – SIMPLI kjenner systemene sine godt, og vi kjenner behovene våre godt. Jeg opplever at denne leverandøren har passet bra for Asker kommune fordi vi har opplevd en lærevillighet i SIMPLI.

Asker kommune er den 12. største kommunen i Norge og har over 4000 ansatte. Plansystemet er omfattende, med kommuneplanen øverst i hierarkiet, og den mest praktiske, virksomhetsplanen, nederst.

– Vi har brukt litt tid på å gå gjennom kommunens plansystem. Utførelsen av disse planene skjer tverrfaglig, på mange steder og på kryss av veldig mange tjenester og fagfelt. Dette gjorde at vi opplevde at det var utfordrende å skape den røde tråden som gikk fra kommuneplanen og helt ned i virksomhetsplanen, sier Geir Graff. Han er rådgiver for prosjektstyring og innovasjon og porteføljeansvarlig i Asker kommune.

Kommunen har et plansystem hvor det øverste laget er strategisk og ser 10-15 år fremover. Dette nivået behøver ikke konkrete tiltak, men skal sette retningen for kommunen.

– Så tenkte vi: La oss digitalisere den mest praktiske delen – nemlig virksomhetsplanene, der oppdrag fra de øvrige nivåene i plansystemet blir til konkrete tiltak ute i virksomhetene.

Her kom SIMPLI inn.

Helhetlig styring

SIMPLI og Asker kommune har samarbeidet. Resultater er en digitalisering av virksomhetsplanen.Graff forteller at kommunen ønsket en mer helhetlig styring som var enkel å følge opp, og at dette skulle henge sammen med kommunens kvalitetssystem. Først falt valget på SIMPLI som leverandør av nytt system for styring og kvalitet, så begynte samarbeidet om å utvikle noe nytt i systemet. Oppdraget fra rådmannen var å digitalisere virksomhetsplanen, og det ble satt i gang et pilotprosjekt med utvalgte virksomheter i Asker kommune. Planen er at alle virksomheter skal benytte seg av den digitale virksomhetsplanen fra 2018.

Under arbeidet laget SIMPLI en datamodell kommunen kunne jobbe og teste i. SIMPLI hadde med seg ideer med utgangspunkt i sitt system for avvikshåndtering, Better. Etter noen workshoper og programmeringstimer hos SIMPLI, var dashboardet klart. Asker kommune fikk en arbeidsflate hvor den ansatte finner sine oppdrag, og selv kan definere tiltak herfra. Oppdrag settes enkelt opp med hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen, og frist for når oppgaven skal være løst.

Tiden er dermed over for at virksomhetsledere selv må lete etter oppdragene sine i en rekke plandokumenter. Med alle planene brutt ned og bygget inn som oppdrag i systemet blir oversikten mer fullstendig, og det er lettere å unngå at noe blir uteglemt. Rapportering for at en oppgave er gjennomført er også bygget inn. Med alle planene inn i ett system har det blitt lettere for kommunen å se omfang, hvem som skal gjøre hva, og om oppgavene blir gjort.

– Nå kan vi raskere få et mer korrekt bilde av både hvor mye som skjer, men også hvilken kapasitet kommunen faktisk har. Vi får også muligheten til å få bedre oversikt over arbeidsbelastningen for enkelte virksomheter eller ansatte, slik at det kan gjøres eventuelle korrigeringer eller en annen arbeidsfordeling.

Om samarbeidet

Geir Graff forteller at samarbeidet med SIMPLI har fungert godt. Fra starten var det litt nytt og ukjent fra begge sider av bordet.

– SIMPLI kjenner systemene sine godt, og vi kjenner behovene våre godt. Jeg opplever at denne leverandøren har passet bra for Asker kommune fordi vi har opplevd en lærevillighet i SIMPLI. De har ikke mange offentlige kunder fra før, men jeg hadde tro på verktøyet deres da jeg fikk det presentert, sier Graff.

SIMPLI setter alltid pris på å få jobbe med denne type kunder – som har engasjement for faget, og som har kommet med nye utfordringer firmaet kan bryne seg på.

– Jeg er sikker på at både den erfaringen og alt det vi har bygget sammen med Asker kommune er noe vi tar med oss videre til andre virksomheter i offentlig sektor. Og arbeidet med kommunen har absolutt gitt mersmak på offentlig sektor, sier daglig leder i SIMPLI André Melbøe Bautz.

SIMPLI jobber nå videre med å gjøre virksomhetsplan-løsningen til en egen modul tilgjengelig for andre virksomheter, offentlige og private.

SIMPLI på kvalitetskonferanse

Denne uken deltok SIMPLI på KvalitetsMagasinet Live i Stockholm sammen med vårt svenske datterselskap Sustema.

KvalitetsMagasinet Live er en konferanse med workshops hvor fokuset ligger på kvalitet og virksomhetsutvikling.

SIMPLI har allerede et stort mangfold i sin kundegruppe, og også under konferansen kom vi i prat med ansatte fra mindre og større, offentlige og private organisasjoner innenfor et vidt spekter av bransjer.

André Melbøe Bautz og Liv Kari B. Kartnes fikk prate med flere som jobbet innenfor kvalitetsfaget og som var nysgjerrige på vårt verktøy. Mange av dem brukte selv Office 365 og SharePoint i sin arbeidshverdag, og ville gjerne se en demonstrasjon av SIMPLIs løsninger som er bygget på disse plattformene.

– De jeg fikk snakket med syntes at det var interessant å se hvordan disse portalene med våre løsninger kan brukes. Det er alltid inspirerende for oss å få vist «fagnerdene» innenfor kvalitetsarbeid hva vi leverer, og positive kommentarer på logikken og funksjonene i det vi viser frem, sier André Melbøe Bautz.

SIMPLI KvalitetsMagasinet Live André Melbøe Bautz Liv Kari Birkelund Kartnes
André Melbøe Bautz og Liv Kari Birkelund Kartnes på KvalitetsMagasinet Live.