Hjem / Aktuelt

Hvorfor internrevisjon?

– Det står både i ledelsesstandardene fra ISO og i eksempelvis HMS-regelverket at internrevisjoner skal gjennomføres. Direkte forklart så er dessuten internrevisjoner en veldig smart måte å minimere antall feil og kan spare virksomheten for store beløp.

Dette sier seniorrådgiver i SIMPLI Hanne Medhus Berget. Hun har erfaring fra å gjennomføre internrevisjoner selv i rollen som kvalitetssjef og sett hvordan oppgaven har blitt løst hos andre virksomheter.

Hva er en internrevisjon?

Under en internrevisjon går man gjennom rutiner og prosesser og sjekker at kartet stemmer med terrenget. Dette er en egen gjennomgang internt, gjerne ledet av kvalitetssjef, en fagsjef eller en avdelingsleder.

Alle norske virksomheter er pålagt å sjekke at deres rutiner og prosesser følger loven. Og man er pålagt å sjekke at arbeidet utføres etter oppsatte rutiner og prosesser.

Du kan lese mer om Internkontroll, tilsyn, revisjon og verifikasjon her.

Øk engasjementet rundt revisjonene!

Hanne er opptatt av å formidle verdien av hvorfor internrevisjoner er tid vel brukt. Hun mener det finnes gode måter å gjennomføre revisjoner på som også kan vekke et engasjement hos de ansatte – ikke bare hos kvalitetssjefen eller avdelingslederen.

– Internrevisjoner trenger ikke bare holdes en gang i året for å sjekkes av i listen. Med et godt system i bunn, kan man eksempelvis starte en internrevisjon basert på trender og funn i avvikssystem eller gjennom en risikovurdering.

For både dette behovet, og de periodisk planlagte internrevisjonene, er det smart å dele opp hva som skal gjennomgås. Ved å eksempelvis definere et fåtall prosesser eller en mindre del av organisasjonen, blir internrevisjonen mer oversiktlig og overkommelig.

Inkluder flere ansatte i internrevisjonen

Seniorrådgiver SIMPLI Hanne Medhus Berget
Seniorrådgiver SIMPLI Hanne Medhus Berget

Når Hanne hjelper SIMPLIs kunder med revisjonsarbeidet er SIMPLIs systemkalender til god hjelp.

– Systemet vårt hjelper kundene våre med å få oversikt over historikken, men også med å gjøre funn i revisjonene om til saker og tiltak som kan deles ut til mange ulike ansatte. Dette skaper engasjement gjennom at ansvaret for å luke vekk feil og gjøre prosessene mer riktig og effektive blir fordelt i hele virksomheten.

SIMPLI søker ny daglig leder

SIMPLI Software AS ble nylig en del av 4human. Fra før eier firmaet også 4Human TQM. For å sikre videre vekst og utvikling i både 4human TQM og SIMPLI, skal det nå tilsettes en offensiv og kommersiell Daglig Leder for begge selskaper.

Som Daglig Leder i 4human TQM/ SIMPLI vil du lede selskapenes ledergruppe, og spille en nøkkelrolle i å utvikle selskapene videre iht. deres strategi- og vekstplan. Din hovedoppgave vil være å skape vekst og utvikling i begge selskaper, trekke ut naturlige synergier og skape samarbeid på tvers for selskapenes og kundenes beste. Videre rekruttering og skalering for å møte kundenes behov er en naturlig oppgave som ligger til stillingen.

Ønsker du å lede og utvikle to selskaper i spennende vekst?

Ta gjerne en kikk på den fullstendige utlysningsteksten, og send inn en søknad dersom dette høres ut som en interessant mulighet for deg!

SIMPLI har utvidet laget

Ved nyttår ble Joachim Amundsen en del av salgsteamet i SIMPLI.

Joachim Amundsen er ny selger i SIMPLI.
Joachim Amundsen er ny selger i SIMPLI.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått Joachim med på laget vårt. Vi i SIMPLI har en veldig stor pågang nå av bedrifter som ønsker hjelp med å få på plass gode systemer for forbedring og ledelse. Jeg er sikker på at Joachim kommer til å hjelpe disse på en god måte – han har allerede fått en god oversikt over verktøyene våre, sier salgssjef Jan-Egil Røed.

Joachim har en god arbeidserfaring fra salg fra før. Før SIMPLI har han jobbet innen dette under mangeårige opphold i Storbritannia og Australia.

Med Joachim på plass, består salgsteamet i SIMPLI nå av tre selgere.

– Vi gleder oss til året som kommer, og til å ha gode dialoger med mange spennende virksomheter!

SIMPLI blir del av en større softwaregruppe

— SIMPLI har i 15 år jobbet med store og mellomstore kunder og har lyktes bra med dette, på tross av vår begrensede størrelse. Vi har erkjent at det har noen utfordringer å være små, og vi har derfor over noe tid vært på utkikk etter mulighet for å bli del av noe større. Nå har vi funnet den perfekte match som gjør at vi både kan tilby en bredere programvarepakke, men også bli en betydelig sterkere aktør innenfor vårt kjerneområde på ledelsessystemer, sier daglig leder i SIMPLI André Melbøe Bautz.

SIMPLI vil bestå som eget selskap i 4human gruppen, med tett samarbeid med vårt morselskap 4human HRM og søsterselskap 4human TQM.

Om 4human

4human er en ledende IT-leverandør som tilbyr HRM- og Kvalitetsstyrings systemer med tilhørende konsulenttjenester, og driftstjenester fra to datasentraler i Norge med tilhørende konsulenttjenester.

4human HRM AS er en ledende norsk leverandør av SaaS løsninger innen personalforvaltning. Vi er mer enn 80 dyktige medarbeidere som utvikler, selger og forvalter moderne, skybasert programvare. Vår skybaserte HRM løsning er, et komplett, modulbasert HR-system for oppfølging og videreutvikling av ansatte og bidrar til effektive personal-prosesser, tilfredse ledere/mellomledere/ansatte og redusert sykefravær/ fraværskostnader. Verktøyet bidrar også effektivt til digitaliseringen av det offentlige Norge gjennom sin tette integrasjon med elektroniske tjenester fra ALTINN/NAV. Vi hjelper ledere og personalansvarlige med å forenkle og forbedre arbeidsdagen, og vi sørger for at de ansatte blir ivaretatt på en god måte og har enkel tilgang på relevant informasjon.

— Vi er veldig glade for denne løsningen, som vil styrke vår mulighet for å støtte våre kunder enda bedre i framtiden, samt vokse ytterligere både i nåværende og nye markeder, sier André Melbøe Bautz.

Du kan lese hele pressemeldingen om oppkjøpet her. 

SIMPLI vokser med 4Human
Group CEO Bjørnar T. Andersen (t.v.) fra 4Human og daglig leder i SIMPLI Software AS André M. Bautz gleder seg til samarbeidet fremover.

Vil du bli med på laget vårt?

Ledig stilling i SIMPLI?

SIMPLI vokser og vi ser nå etter to nye ansatte som kan passe inn på vårt lag.

SIMPLI er en markedsledende leverandør av system for ledelse og forbedring på Microsoft Office 365. Vi er et solid selskap med god økonomi og er ni ansatte i dag. Vi har også laget en ny og veldig spennende vekststrategi for årene fremover – kanskje du vil bli med på arbeidet med å realisere denne?

Vi ser nå etter en engasjert selger og en ny dyktig rådgiver.

Hvorfor jobbe i SIMPLI

Hos oss  finner du en arbeidsplass hvor dine initiativ og ditt engasjement blir satt pris på. Din innsats vil vises. Hos oss vil alles innsats alltid synes, og vi er et team som jobber sammen.

SIMPLI er et norskeid selskap som tilbyr rådgivning og styringssystemer innen fagfeltene kvalitet, HMS, miljø, informasjonssikkerhet og mattrygghet. I dag er vi ni ansatte, men vi er i kraftig vekst og håper å være 12 ansatte i løpet av første kvartal 2021.

Sjekk ut annonsene vi har linket til over og se om dette kan være noe for deg!

 

Bruk krisen til å forbedre dere!

Forbedring avvikssystem bruk krisen til å forbedre bedriften

For mange har det vært planlagt å bytte ut systemer de har – og nå tar de endelig steget mot en mer moderne og brukervennlig løsning.

Når verden er tilbake i vanlig tempo igjen bør du være i forkant.

Jan Egil Røed SIMPLI Jan-Egil Røed er salgssjef i SIMPLI. Han opplever at mange av de som tar kontakt med SIMPLI denne våren sier at det er rolige tider nå, men at de ønsker å komme styrket ut av denne perioden. For mange har det vært planlagt å bytte ut systemer de har – og nå tar de endelig steget mot en mer moderne og brukervennlig løsning.

– Når verden er tilbake i vanlig tempo igjen bør du være i forkant. Ikke vent med å fornye deg til senere. Nå har du muligheten til å bruke denne litt mer rolige fasen til å gjøre bedriften din rustet til å vinne flere kunder, sier Jan-Egil Røed.

Hva tilbyr SIMPLI?

SIMPLI har i dag over 100 kunder som bruker programvaren vår til å jobbe med kontinuerlig forbedring i vårt avvikssystem. Gjennom vår programvare kan de kommunisere på en oversiktlig måte for alle ansatte hvordan «vi gjør det hos oss». I verktøykassa vår finner du også et godt system for risikovurdering og proesesskartlegging – blant annet.

Digital kompetanse

– Vi har kunder over hele landet, så rådgiverteamet vårt er vant til og dyktige på å jobbe digitalt, sier Jan-Egil Røed.

Når dere velger SIMPLI er dere raskt i gang både med installasjon og opplæring. Med en godt gjennomprøvd kurspakke kommer dere raskt i gang med oppbygging av systemet. Rådgiverne våre har også mulighet til å bistå dere videre i arbeidet.

Kontakt oss i dag

Ring oss i dag på tlf. 40 60 25 60, så finner vi ut hvordan vi kan hjelpe dere – og hvilke deler av systemet vi tilbyr som passer best opp mot deres behov.

Passer SIMPLI for din virksomhet?

Leter du etter styringssystem

Hva er det som er viktig for din virksomhet når dere er på jakt etter styringssystem eller et system for innmelding av avvik?

Vi har laget en enkel sjekkliste over noen av de viktigste fordelene ved produktet vi tilbyr.

I SIMPLIs system kan dere:

 • Jobbe med en eller flere standarder i ett system
 • Tilby deres ansatte én kanal for innmelding av alle typer hendelser
 • Et tilgjengelig og brukervennlig system for alle medarbeidere

SIMPLI er en leverandør som kan tilby:

 • Både system og fagkompetanse
 • En forenkling av arbeidet med krav om rapporter fra kunder
 • Lokal utvikling

Teknisk passer våre løsninger for de virksomhetene som ønsker:

 • System installert på sin egen Office 365
 • Rask installasjon og en ferdig utviklet programvare
 • En løsning med mange integrasjonsmuligheter

Ønsker du å se hvordan dette fungerer?

Vi i SIMPLI ønsker å vise nye interesserte hvordan systemet er bygget opp og mulighetene som ligger i vårt. Vi starter alltid med en prat om hva som er deres behov og tilpasser presentasjonen til dette.

Ring oss i dag på tlf. 40 60 25 60 eller send en e-post til . Vi gleder oss til å høre fra deg, og til å se om vårt system er akkurat det systemet du ser etter.

Statusrapport fra SIMPLI

Vi gjør alle det vi kan for å opprettholde vanlig drift hos oss. Samtidig følger vi selvfølgelig de rådene vi de siste dagene har fått fra myndighetene.

Våre ansatte kommer fremover til å benytte seg en del av hjemmekontor. I tillegg kommer vi fremover til å ta møter med hverandre og med kunder over nett. Dette er arbeidsmetoder vi er godt vant til å bruke, og vi håper dette også fungerer godt for våre kunder.

For dere som er på utkikk etter et nytt system

For alle dere som er nysgjerrige på det vi leverer, kjører vi fremdeles gjerne presentasjoner av systemet vårt. Vi har også kapasitet til å starte opp med nye kunder nå. Send en e-post til eller ring oss på tlf. 40 60 25 60.

For våre kunder

SIMPLI Brukerforum 6. mai er foreløpig planlagt å gå som vanlig, men her gjør vi en vurdering fortløpende. Dersom det blir endringer i planen informerer vi alle kundene våre om dette.

Webinarer vi har planlagt fremover går også som normalt. I tillegg har vi også opprettet nettkurs fremover våre kunder kan melde seg på om dere ønsker. Send en e-post til oss på om du ikke har fått informasjon om dette.

SIMPLI ansatte styringssystem sharepoint

Ta godt vare på hverandre!

Styringssystem for mattrygghet

God kvalitetsledelse i henhold til ISO 22000 og FSSC 22000 gir fornøyde kunder, fornøyde medarbeidere og sikrer mattrygghet.

ISO 22000 FSSC 22000 Matsikkerhet system styringssystem

– Vi i SIMPLI har i en årrekke bistått virksomheter med å implementere et styringssystem som hjelper virksomheten til å jobbe strukturert med sin eksisterende sertifisering, eller med å møte standardens krav slik at de kan sertifiseres for første gang, sier seniorrådgiver i SIMPLI Hanne Medhus Berget.

Berget har lang erfaring fra matbransjen og ser helt klart fordelen med å kombinere arbeidet med mattrygghet sammen med styringen av flere fagfelt.

– Det hele henger jo i grunnen sammen. Matbransjen tenker jo også på kvalitet og HMS i sin produksjon, i tillegg til at de tar arbeidet med matsikkerhet veldig alvorlig, mener Berget.

Erfarne rådgivere

Våre gode rådgivere har det alltid som førsteprioritet å gjøre kvalitetssystemet så enkelt og funksjonelt som mulig. Vi jobber hele tiden inne kundens system, slik at all rådgivning foregår på deres egen side. Vi har fokus på å få organisasjonen til å jobbe på en god og effektiv måte, og ivareta alle krav som omhandler mattrygghet.

Vårt mål er alltid at systemarbeidet med oss skal bli en naturlig del av hverdagen og ikke en klamp om foten eller dårlig samvittighet. Vi har rådgivere med erfaring fra matbransjen, og som har god kjennskap til hva som kreves for å styre sine farer på en god måte.

Hvordan skaper man kultur for å melde inn avvik?

Avvikssystemet SIMPLI Better løser utfordringene på en smart måte. SIMPLI Better håndterer også alle typer avvik i ett system. På denne måten får dine ansatte ett avvikssystem å forholde seg til uansett om hendelsen gjelder HMS, kvalitet eller miljø.
Invester i et avvikssystem som er tilgjengelig for dine ansatte.

For at din virksomhet skal kunne oppnå sine mål om kontinuerlig forbedring og færre feil må dere også få meldinger om feil som har skjedd. Men hvordan kan du motivere dine medarbeidere til å si fra om at noe kan bli bedre?

Noe av det viktigste dere kan gjøre her er å legge til rett for at innmeldingen skal være enkel og effektiv å gjennomføre.

 • Velg et tilgjengelig system
 • Be om kun det viktigste i innmeldingen
 • Sikre medarbeiderne dine at innmeldte saker blir fulgt opp

Ett system for alle typer avvik

Avvikssystemet SIMPLI Better løser utfordringene på en smart måte. SIMPLI Better håndterer også alle typer avvik i ett system. På denne måten får dine ansatte ett avvikssystem å forholde seg til uansett om hendelsen gjelder HMS, kvalitet eller miljø.

Automatisk oppfølging

Systemet passer på at sakene blir sendt til rett person. Personen som blir saksbehandler får både varsel om ny sak på e-post og får oppgaven lagt i oversikten sin i SIMPLI Better. Dersom saksbehandler overser saken, eller er borte fra jobb, går det automatisk varsel til et eskaleringsnivå når fristen utløper.

I tillegg kan innmelderen selv følge saken denne har meldt inn. På denne måten er det vanskelig at en sak bare blir glemt og oversett i systemet.

Tilgjengelig innmelding

Mange virksomheter har mange medarbeidere ute i felt. Kanskje melder de inn feil og andre hendelser når de kommer tilbake til kontoret og en PC – kanskje ikke. Ved å tilby innmelding fra app, er systemet alltid tilgjengelig. Det går raskt å legge inn en kort beskrivelse, ta et bilde til saken og sende inn saken med en gang.

Vil du vite mer om SIMPLI Better og SIMPLI App?