Veidekke arbeider mer effektivt med kvalitetsstyringssystem

– Systemet hjelper oss å holde kontroll over aktivitetene våre, samtidig som det også blir enklere å lære av eventuelle feil som måtte bli gjort, slik at vi ikke begår de samme feilene igjen. All informasjon den enkelte trenger for å gjennomføre jobben sin, eller som har med jobben å gjøre skal man finne i systemet. Søkefunksjonene er godt utviklet, noe som har gjort det lettere for de ansatte å finne informasjonen de trenger. Dette har ført til en effektivisert hverdag.

Anne Karin Johannesen, Kvalitetsansvarlig i Veidekke Industri

Både Veidekke Industri og Veidekke Entrepenør benytter SIMPLI