SIMPLI APP Ved hjelp av SIMPLI APP kan ansatte registrere inn hendelser, avvik og forbedringsforslag når de er utenfor kontoret. Meldingen blir sendt direkte inn i systemet – til korrekt saksbehandler.

Registrering av avvik, hendelser og sjekklister

Ved hjelp av SIMPLI App kan ansatte registrere inn hendelser, avvik og forbedringsforslag når de er utenfor kontoret. Meldingen blir sendt direkte inn i systemet – til korrekt saksbehandler.

SIMPLI App kan også benyttes til enkle sjekklister, for eksempel for utført arbeid eller til å dokumentere direkte inn i systemet under en vernerunde. All data som legges inn i applikasjonen kan hentes ut, både som listevisning i systemet og i Excel der det ønskes.

Muligheter i SIMPLI App

  • Meldingene kan tagges med GPS-lokasjon
  • Du kan legge inn data selv om du er offline
  • Du kan legge ved bilde i meldingen

SIMPLI App kjøres fra mobile enheter for å rapportere hendelser og avvik inn i SIMPLI Better, vårt system for avvik og forbedring. Applikasjonen er meget fleksibel og kan settes opp til å legge inn data i alle områder av våre systemer.

SIMPLI App er tilgjengelig på Google Play og i App Store og kan installeres på alle mobile enheter som kjører på Android, iOS eller Windows.

Skjermbilder av SIMPLI APP

Dersom du vil vite mer om hvordan din virksomhet kan bruke SIMPLI App, hører vi gjerne fra deg.