Referanser

Enkelhet i styringssystemet!

Centerpoint har byttet ut mange av de tradisjonelle dokumentene med videoer i sin bruk av styringssystemet fra SIMPLI. Centerpoint er et av mange firma som bruker styringssystemet som SIMPLI leverer, men de har valgt å bruke mulighetene på en annen måte enn de fleste andre av SIMPLIs kunder. I stedet… Les mer

Berg-Hansen: Kultur for forbedring med SIMPLI

Berg-Hansen Reisebureau AS har vært kunder av SIMPLI siden 2013. Firmaet bruker avvikssystemet Better som et forbedringssystem, som kalles Improve internt. – Det som er viktig her er at det er lov å gjøre feil. Men vi må lære av de feilene som skjer. At vi må utvikle oss hele… Les mer

Vellykket digitalisering av virksomhetsplanene

Asker kommune og SIMPLI har gjennom samarbeid fått digitalisert virksomhetsplanene, med koblinger mot øvrig plansystem, oppdragsmeldinger og tiltak, inn i kommunens nye kvalitets- og ledelsessystem. Asker kommune er den 12. største kommunen i Norge og har over 4000 ansatte. Plansystemet er omfattende, med kommuneplanen øverst i hierarkiet, og den mest… Les mer

Veidekke arbeider mer effektivt med kvalitetsstyringssystem

– Systemet hjelper oss å holde kontroll over aktivitetene våre, samtidig som det også blir enklere å lære av eventuelle feil som måtte bli gjort, slik at vi ikke begår de samme feilene igjen. All informasjon den enkelte trenger for å gjennomføre jobben sin, eller som har med jobben å… Les mer

Multiconsult får god nytte av SIMPLI Better

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering. Vi har sterkt fokus på forbedringsarbeid og i den forbindelse er SIMPLI Better helt sentralt for oss som forbedrings- og avvikssystem. Siden implementeringen av Better i mai 2013 ser vi en økende aktivitet i forhold til å… Les mer