Hjelp til ISO sertifisering

For å sikre effektiv implementering av ISO standarder velger mange av våre kunder vår bistand gjennom vår ISO Coachingpakke.Hjelp til ISO sertifisering

Å oppnå en ISO 9001 og/eller ISO 14001 sertifisering er en krevende jobb og mange ønsker hjelp til ISO sertifisering. Man skal blant annet lage et godt prosesskart, risikovurdere, skaffe oversikt over lover og krav, sikre god målstyring og sikre kontinuerlig forbedring. Man kan oppnå dette ved bruk av ulike metodikker. I SIMPLI har vi utarbeidet en metodikk vi kaller «Cochingpakke» for våre kunder som har kjøpt våre system. Prinsipper er at SIMPLIs rådgiver avtaler med kunden en rekke møter der vi tar for oss tema for tema som ISO krever. For hvert tema går vi gjennom hva ISO sier, forklarer hvorfor og så hvordan vi skal gjøre det. Så starter vi umiddelbart implementeringen i  SIMPLI Manage og SIMPLI Better. På slutten av møtet enes vi om hva som gjenstår og kunden får i oppdrag å sluttføre arbeidet til neste møte. SIMPLIs rådgiver er selvfølgelig tilgjengelig i mellomtiden dersom noe må oppklares.

Det geniale med denne metoden er at kunden gjør mesteparten av arbeidet selv og får dermed inngående kjenneskap til sitt eget styringsystem / ledelsessystem. Eierskapet til systemet er tydelig fra første dag av implementeringen og det er ikke nøvdendig med opplæring i etterkant. Erfaringsmessig er det største behovet en tydelig og faglig dyktig prosjektledelse som driver implementeringen fremover og holder både visjonen og motivasjonen oppe. Viktig tematikk vi tar opp i vår Coachingpakke er:

 • Prosesskartlegging
 • Lover og kundekrav, og samsvarsvurdering
 • Risikokartlegging og evaluering
 • Dokumentstyring og påkrevde systemprosedyrer
 • Kick-off prosesseiere, driftskontroll
 • Policy og målstyring, indikatorer, overvåking
 • Ansvar, Kompetanse/bevissthet
 • Kommunikasjon
 • Forbedringsarbeidet og avvikshåndtering
 • Internrevisjon planlegging
 • Ledelsens gjennomgåelse planlegging
 • Akseptansemøte / sluttevaluering

Med hjelp av vår Coachingpakke – ledet av våre dyktige rådgivere – vil dere oppleve at prosesser som ellers kan ta «år og dag» – faktisk kan gjennomføres på et et sted mellom et halvt år og ett år. Hvor raskt det er riktig å gjennomføre varierer fra virksomhet til virksomhet. Essensielle faktorer er bl.a. forankring i ledelsen, kapasitet til å gjennomføre, systematikk og kultur for kvalitet m.m. Vi bistår også med anbudsprosess for valg av sertifisør på ISO/OHSAS. Selv om SIMPLI kan bidra på en effektiv måte kan det være en god idé at systemansvarlig har tatt et ISO kurs for å ha helhetsbildet før arbeidet starter. En god tilbyder er blant annet Standard Norge. Der kan man også få kjøpt standardene.