Multiconsult får god nytte av SIMPLI Better

Multiconsult-logo

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering.

Vi har sterkt fokus på forbedringsarbeid og i den forbindelse er SIMPLI Better helt sentralt for oss som forbedrings- og avvikssystem. Siden implementeringen av Better i mai 2013 ser vi en økende aktivitet i forhold til å melde inn hendelser, nesten-hendelser og forbedringsområder i Better.

Better er også et viktig verktøy for oss i forbindelse med interne revisjoner. Vi bruker denne til både planlegging, gjennomføring og oppfølging av alt som gjøres av konsernrevisjoner, oppdragsrevisjoner og lokale/regionale revisjoner i Multiconsult.

SIMPLI tilbyr et godt supportapparat som er helt sentralt for oss. Med mer enn 1500 ansatte spredt over hele landet, er rask og effektiv support helt avgjørende.

Lene Helminsen, Rådgiver KS & Compliance i Multiconsult